ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ από τον ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ για την  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ από τον ΔΗΜΟ ΙΑΣΜΟΥ για την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Ο Δήμος Ιάσμου προκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό αξίας 705.000 €, για το παράλληλο και συμπληρωματικό έργο της Ενεργειακής Αναβάθμισης του κτιρίου του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου Ιάσμου για την επανάχρησή του ως Νέο Δημαρχιακό Μέγαρο.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 25343 50112).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό