«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Κομοτηνής»

«Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Κομοτηνής»

Έστω και με καθυστέρηση εντάχθηκε η πρόταση του Δήμου Κομοτηνής που κατατέθηκε στις 27-12-2019 στο πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ που αφορά την «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Κομοτηνής», όπως αναφέρει στο προσωπικό του προφίλ στο fc, ο Αντιδήμαρχος Κομοτηνής Δημήτρης Καρασταύρου.
Με το έργο αυτό πρόκειται να αναβαθμιστούν 33 σημαντικές στάσεις στην πόλη της Κομοτηνής
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 189.596 ευρώ με χρηματοδότηση από το ΠΔΕ 100.000 ευρώ.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό