ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗN KOMOTHNH

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗN KOMOTHNH

Με την παρούσα ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων ότι το ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (Φορέας) ενδιαφέρεται να μισθώσει ακίνητο εντός του αστικού ιστού της πόλης της Κομοτηνής για τη στέγαση υπηρεσιών του Κτηματολογικού Γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σύμφωνα με τις διατάξεις της  Κοινής Υπουργικής Απόφασης 7374 ΕΞ 2021 (Β’ 1059/18-03-2021) «Έγκριση κανονισμού για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων από το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 12ετής. Τα ακίνητα θα πρέπει να διαθέτουν ισόγειο χώρο κατ’ ελάχιστο 80 τ.μ. και συνολικό εμβαδόν 750-900 τ.μ. (520-650 τ.μ. για χώρους εργασίας προσωπικού και 230-250 τ.μ. για χώρους αρχείων). Οι κτιριακές υποδομές του προς μίσθωση ακινήτου θα διαμορφωθούν με δαπάνες του εκμισθωτή σύμφωνα με τις εγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές μίσθωσης χώρων Κτηματολογικών Γραφείων.

Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να προσφέρουν κατάλληλα ακίνητα θα πρέπει να στείλουν e-mail στη διεύθυνση ktimagen@ktimatologio.gr, στο οποίο θα επισυνάπτουν περιγραφή του ακινήτου και τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Για διευκρινήσεις επί των τεχνικών απαιτήσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 2310370538 κα E. Τσαρτσαράκη – 2310370509 κ. Δ. Χατζόπουλος.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό