Πρόσκληση σε δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρηματικών δεξιοτήτων

Πρόσκληση σε δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρηματικών δεξιοτήτων

Πρόσκληση σε δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρηματικών δεξιοτήτων που διοργανώνεται από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του ΔΠΘ στο πλαίσιο του έργου Support for Cooperation and Development, SCD.

Σας προσκαλούμε σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μέσω τηλεδιασκέψεων, που διοργανώνει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, κατά το οποίο θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση σε θέματα που αφορούν στην νεοφυή επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και έχουν αναδειχθεί ως ενδιαφέροντα για τις νεοφυείς επιχειρήσεις.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε νεοφυείς (επίδοξους) επιχειρηματίες, σε φοιτητές,και σε στελέχη επιχειρήσεων, έχει διάρκεια 15 ώρες, και διατίθεται ΔΩΡΕΑΝ.

 Δηλώστε συμμετοχή !

Πρόγραμμα Σεμιναρίων
Δευτέρα

17.00 -19.00

Σάββατο

09.00-11.00

ΦΕΒ 13 ΦΕΒ 18
  Σεμινάριο #01
ΦΕΒ 20 ΦΕΒ 25
Σεμινάριο #02 Σεμινάριο #03 Σεμινάριο #04 Σεμινάριο #05
ΦΕΒ 27 ΦΕΒ 04
Σεμινάριο #06 Σεμινάριο #07 Σεμινάριο #08 Σεμινάριο #09
MΑΡ 06 MΑΡ11
Σεμινάριο #10 Σεμινάριο #11 Σεμινάριο #12 Σεμινάριο #13
MΑΡ 13 MΑΡ 18
Σεμινάριο #14 Σεμινάριο #15  

Οι βασικές θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος περιλαμβάνουν:

Σεμινάριο #01 – Συνθήκες που ευνοούν την καινοτομία, αναζήτηση ιδεών και εργαλεία δημιουργικότητας

Σεμινάριο #02 – Διαχείριση Καινοτομίας και Διανοητικής Ιδιοκτησίας- Πατέντες, Trademarks, copyrights

Σεμινάριο #03 – Σχεδιασμός και προτυποποίηση προϊόντων

Σεμινάριο #04 – Δημόσιες Σχέσεις, Δικτύωση  και τρόποι προσέγγισης και παρουσίασης της επιχείρησης

Σεμινάριο #05 – Κατανόηση του επιχειρηματικού σκεπτικού & Ανάπτυξη μιας αποδοτικής ομάδας διαχείρισης

Σεμινάριο #06 – Τεχνικές Παρουσίασης ενός νέου προϊόντος (Pitching)

Σεμινάριο #07 – Κατανόηση του που και πως να αναζητήσετε πηγές χρηματοδότησης

Σεμινάριο #08 – Τυπολογία, είδη και άξονες Καινοτομίας

Σεμινάριο #09 – Τεχνικές Έρευνας Αγοράς και ανάλυση  πωλήσεων

Σεμινάριο #10 – Ανάπτυξη και επαλήθευση του επιχειρηματικού μοντέλου – Ο επιχειρηματικός Καμβάς

Σεμινάριο #11 – Έρευνα αγοράς και έρευνα ανταγωνισμού

Σεμινάριο #12 – Επιβεβαίωση της ανάγκης και επικύρωση του προϊόντος ή της υπηρεσίας

Σεμινάριο #13 – Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός για νεοφυείς επιχειρήσεις

Σεμινάριο #14 – Μέθοδοι πρόβλεψης πωλήσεων και Δυνατότητα Αγοράς

Σεμινάριο #15 – Μεθοδολογία Λιτής Επιχειρηματικής Εκκίνησης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό