Προτάσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών κατέθεσε ο Αντώνης Γραβάνης

Προτάσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών κατέθεσε ο Αντώνης Γραβάνης

Τα σχολεία του Δήμου Κομοτηνής δεν διαθέτουν πιστοποιητικά πυροπροστασίας με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής Γκαράνη.

Το τελευταίο διάστημα καταγράφονται  περιστατικά πυρκαγιών στην περιοχή μας και εκτός θερινής περιόδου. Ως παράταξη θέτουμε ως άμεση προτεραιότητα την πρόληψη και την ολοκληρωμένη  προετοιμασία για την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, επισημάναμε την αδράνεια της διοίκησης του Δήμου, τις σημαντικές παραλείψεις του στον τομέα αυτό και καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις για την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων.

Ενδεικτικά προτείνουμε:

-Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των απαραίτητων μέτρων για την πυρανίχνευση και πυροπροστασία των δημοτικών κτιρίων και σχολείων και την έκδοση πιστοποιητικών πυροπροστασίας για όλα τα σχολικά και δημοτικά κτίρια. Σύμφωνα και με την παραδοχή του Δημάρχου, ελάχιστα σχολεία διαθέτουν πιστοποιητικό πυροπροστασίας και ολοκληρωμένο ή εκσυγχρονισμένο σύστημα πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας. Είναι ευθύνη της Δημοτικής αρχής και ανευθυνότητα αυτής που δεν έχει εξασφαλίσει την προστασία των σχολικών υποδομών και μαθητών με όσα προβλέπει ο νόμος.

-Την άμεση διαμόρφωση αντιπυρικών ζωνών και καθαρισμού αυτών σε οικισμούς  και δασικές εκτάσεις. Ενδεικτικά  τονίσαμε το παράδειγμα της Γρατινής και του Κάλχα, όπου ένα μεγάλος μέρος των οικισμών γειτνιάζει με δασώδεις εκτάσεις χωρίς να υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες και επαρκής καθαρισμός.

-Την συντήρηση των υδροστομιών σε δρόμους της πόλης και την εγκατάσταση  σε οδούς που λόγω στενότητας δεν δύναται η διέλευση πυροσβεστικού οχήματος. Με έγγραφό μας στη ΔΕΥΑΚ στις 06/04/2021 είχαμε επαναφέρει το θέμα.

-Την επικαιροποίηση των σχεδίων εκκένωσης οικισμών του ορεινού όγκου σε περίπτωση πυρκαγιάς

– Την εγκατάσταση συστημάτων κοινόχρηστων πυροσβεστήρων σε οικισμούς διαθέσιμούς για τους κατοίκους.

Δεσμευόμαστε να παρακολουθούμε τις ενέργειες της διοίκησης και να λάβουμε περαιτέρω πρωτοβουλίες εφόσον απαιτηθεί.

Αντώνης Γραβάνης – “Σύμπραξη Προοπτικής”

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό