ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ του Αντώνη ΓΡΑΒΑΝΗ και της ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΚΟΜΟΤΗΝΗ- ΔΥΝΑΤΑ» για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ του Αντώνη ΓΡΑΒΑΝΗ και της ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΚΟΜΟΤΗΝΗ- ΔΥΝΑΤΑ» για την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Στη σύγχρονη στρατηγική αστικής αναζωογόνησης, μέσω του πολιτισμού, πρωτεύοντα ρόλο διαδραματίζουν τα μουσεία και πολιτιστικά μνημεία , τα οποία μπορούν να μεταβληθούν σε εμβλήματα της πόλης και σε τουριστικό προϊόν.

Η εφαρμογή προγραμμάτων πολιτιστικής διαδρομής  και η αναβάθμιση και περαιτέρω ανάδειξη των μουσείων της πόλης μας αποτελεί για την παράταξη μας βασική προτεραιότητα.

Η τοπική αυτοδιοίκηση έχει χρέος να τα υποστηρίζει με κάθε τρόπο για να διατηρήσουν την αίγλη τους και να ενισχύσουν την ελκυστικότητα και  τον ρόλο τους στο ταραγμένο 21ο αιώνα.

Οφείλουμε να προστατεύσουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά, προβάλλοντας ταυτόχρονα τα τοπικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητές μας, και με προγραμματισμένες και συντονισμένες κινήσεις, να διαμορφώσουμε μια πολιτιστική ταυτότητα, ώστε να αποτελέσουμε  πόλο έλξης επισκεπτών και πυλώνα ανάπτυξης.

Ο ρόλος του σύγχρονου μουσείου στα πλαίσια της κοινωνίας πρέπει να στοχεύει πρωτίστως στη βελτίωση και προστασία της αειφορίας του τόπου. Τα μουσεία της πόλης μας να γίνουν μουσεία των πολιτών, να συνδεθούν με τη σύγχρονη ζωή και να γίνουν δυναμικοί φορείς του τόπου μας.

Παρακάτω παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας, ώστε να προσεγγιστούν τα μουσεία μας ολιστικά και να ενδυναμωθεί ο ρόλος τους.

  • ΔΙΚΤΥΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ»

Τα δίκτυα μουσείων έχουν αναγνωριστεί ως μια αποτελεσματική στρατηγική για τη διαχείριση και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, προσελκύοντας μεγαλύτερο κοινό και βελτιώνοντας παράλληλα την εμπειρία του επισκέπτη. Ειδικά, όσον αφορά τον τουρισμό, τα δίκτυα μουσείων είναι ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των πόλεων που χαίρει ευρύτατης προβολής.

Προτείνουμε, λοιπόν, τη δημιουργία Δικτύου Μουσείων Δήμου Κομοτηνής, όπου μέλη θα αποτελούν  Μουσεία, δημοτικά, (όπως το Μουσείο Καραθεοδωρή,Λαογραφικό Μουσείο Κομοτηνής, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας,  Σκουτέρη, Έκθεση Κατίνας Ιωάννου, Αρχοντικό Στάλιου), καθώς και άλλα μουσεία, (όπως το Εκκλησιαστικό, το Βυζαντινό Μουσείο Κομοτηνής, το Μουσείο Καλαθοπλεκτικής των Ρομά, το Στρατιωτικό Μουσείο, το Θρακικό Μουσείο Παιδείας) κ.α,  και Πολιτιστικοί φορείς του Δήμου Κομοτηνής, συνυπογράφοντας όλοι μαζί ένα Μνημόνιο Συνεργασίας.

Το δίκτυο θα βασίζεται σε δημιουργία κοινής επικοινωνιακής προβολής,ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συνεργασία σε τεχνικό και επιστημονικό επίπεδο, σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών δράσεων ανοικτών στο κοινό, με στόχο την ενδυνάμωση της παρουσίας του δικτύου καιτην προσέγγιση και ευαισθητοποίηση μεγαλύτερων ομάδων κοινού για τα τοπικά πολιτιστικά αγαθά.

Βασικοί άξονες της πρωτοβουλίας αυτής θα είναι:

  • Ανοιχτά και προσβάσιμα μουσεία σε όλους, επισκέψιμα για το κοινό και με συγκεκριμένο πρόγραμμα λειτουργίας.
  • Στελέχωση των μουσείων με επαγγελματίες του πολιτισμού και διασύνδεσή τους με τμήματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
  • Το κάθε μουσείο θα υλοποιεί συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα ανάλογα με την ταυτότητα του.
  • Ουσιαστική συνεργασία και στήριξη πολιτιστικών συλλόγων και φορέων για την αξιοποίηση των μουσείων.

Ως επέκταση αυτής της πρότασης, θα μπορούσε να δημιουργηθεί και μια «Πολιτιστική Διαδρομή», στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα Μουσεία του Δικτύου, με στόχο να συνδεθούν με την ιστορία της πόλης και να αποτελέσουν το πολιτισμικό αφήγημά της.

  • ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Στη σύγχρονη εποχή τα μουσεία επιβάλλεται και επιδίωξη μας είναι να συνδέονται  με τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Στην Ελλάδα, όλη αυτή η ψηφιακή αναβάθμιση διενεργείται πιο δυναμικά τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα την περίοδο της πανδημίας.

Η πρόταση μας περιλαμβάνει τη δημιουργία ισχυρής ψηφιακής ταυτότητας για τα μουσεία του Δήμου μας, με τη δημιουργία ιστοσελίδων και την παρουσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να προβάλουν την ταυτότητα και τις δράσεις τους και να προσελκύσουν και να επικοινωνούν με μεγαλύτερο μέρος του κοινού.

Στο σημείο αυτό, σημαντική είναι η παροχή  επικοινωνιακών και ψηφιακών μέσων, όπως είναι οι ιστοσελίδες, οι ακουστικοί οδηγοί, τα φυλλάδια, οι ετικέτες των εκθεμάτων κ.α., και στα αγγλικά ώστε να παρέχεται μια πιο ολοκληρωμένη πολιτιστική εμπειρία και στους αλλοδαπούς επισκέπτες.

Επιπλέον, προτείνουμε τη δημιουργία και εγκατάσταση ψηφιακών, εικονικών μουσείων, όπου με τη χρήση ψηφιακών μέσων συλλέγονται, καταγράφονται και διαχειρίζονται τα εκθέματα, και ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί  στο μουσείο από όπου κι αν βρίσκεται.

Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να δημιουργηθεί και η οπτική “μέσα και έξω από το Μουσείο”, η οποία επιχειρεί να το κάνει το πιο ζωντανό κύτταρο της πόλης, με δράσεις εντός του κτιρίου αλλά και ψηφιακή προβολή του εκτός αυτού.

  • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο πολιτιστικός και σχολικός τουρισμός προσφέρει ευκαιρίες για μια ολοκληρωμένη πολιτιστική εμπειρία. Προβάλει και αξιοποιεί τα πολιτιστικά αγαθά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τηςπεριοχής στην οποία αναπτύσσεται. Επιπλέον ευαισθητοποιεί τον πληθυσμό, για την προστασία και διάσωση των χώρων-αγαθών πολιτισμού.

Για την παράταξη μας, ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί ένα αποτελεσματικό μέσο προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς του δήμου μας, και θα  συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική του ανάπτυξη, ως μια μορφή αειφόρου τουρισμού.

Στόχος μας, είναι τα μουσεία της πόλης μας να υλοποιούν συστηματικά  δραστηριότητες, εκδηλώσεις, επισκέψεις και περιηγήσεις, με σκοπό την στενή επαφή των τουριστών με τα ήθη και τις παραδόσεις της περιοχής. Επιδίωξη μας, να λειτουργήσει στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτιστικής διαδρομής για τους επισκέπτες, χαρίζοντάς τους έτσι μια πιο βιωματική εμπειρία.

Μέσα από τον πολιτιστικό τουρισμό μπορεί να προβληθεί και αναδειχθεί η διαπολιτισμικότητα και διαφορετικότητα της περιοχής μας, καθιστώντας την πόλη μας περισσότερο ελκυστική σε αυτού του είδους τους τουρίστες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό