Προτάσεις του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης επί του Νομοσχεδίου «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

Προτάσεις του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης επί του Νομοσχεδίου «Αναπτυξιακός Νόμος – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη

Το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, εκφράζει τη μεγάλη του ικανοποίηση για το νέο Αναπτυξιακό νόμο, ο οποίος αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο επιχειρηματικότητας και στήριξης νέων επενδύσεων στη χώρα μας. Οι διατάξεις του νέου νομοσχεδίου, το οποίο κινείται σε θετική κατεύθυνση,  αποβλέπουν σε ένα εκσυγχρονισμένο και ολοκληρωμένο σύστημα, που θα δώσει μεγάλη ώθηση στα επιχειρηματικά επενδυτικά προγράμματα, θα αυξήσει την ανταγωνιστικότητα και τη μετάβαση των επιχειρήσεων σε πιο εκσυγχρονισμένη βάση και θα αποτελέσει εργαλείο μετασχηματισμού του ελληνικού επιχειρείν.

Το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό  Επιμελητήριο Ροδόπης, με μοναδικό γνώμονα την ευημερία της επιχειρηματικότητας τόσο σε τοπικό όσο και κρατικό επίπεδο, στα   πλαίσια της διαβούλευσης του νέου Αναπτυξιακού νόμου, κατέθεσε στο Υπουργείο Επενδύσεων και Ανάπτυξης τις παρακάτω προτάσεις, για τις τελικές βελτιώσεις των διατάξεων:

 1. Να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους και οι Ατομικές Επιχειρήσεις, οι οποίες να μπορούν να υπαχθούν στον Αναπτυξιακό χωρίς να χρειάζεται να ιδρύσουν μονοπρόσωπη εταιρεία.
 2. Επιλεξιμότητα των αγροτών – ατομικών επιχειρήσεων για υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο και να τεθούν ξεκάθαρες διευκρινήσεις. Συγκεκριμένα, η προμήθεια γεωργικού ελκυστήρα και παρελκόμενων να αποτελεί ολοκληρωμένο επενδυτικό σχέδιο για τα εν λόγω καθεστώτα.
 3. Επιπλέον ποσοστό επιδότησης, σε περιοχές που όπως η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
 4. Οι μεσαίες επιχειρήσεις να μην εξαιρούνται από το κίνητρο επιχορήγησης, μιας και αποτελούν βασικό πυλώνα των τοπικών οικονομιών.
 5. Ενίσχυση Τουριστικών επενδύσεων: Να αφαιρεθεί η οριζόντια θέσπιση των 4 αστεριών ως κριτήριο ένταξης και να παραμείνουν οι προηγούμενες προδιαγραφές, δηλαδή τα 3 αστέρια.

Επιπλέον, να ενταχθούν και οι επιχειρήσεις των τουριστικών λεωφορείων και των τουριστικών γραφείων, και πιο συγκεκριμένα η αγορά τουριστικών λεωφορείων να αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη ως εξοπλισμός.

 1. Να εξεταστεί η διεύρυνση των επιλέξιμων επενδυτικών σχεδίων, εντάσσοντας δραστηριότητες που δεν απαγορεύει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
 2. Στις επιλέξιμες δαπάνες, η ποσόστωση που τίθεται του 45% στις κτιριακές υποδομές, στο σύνολο του προϋπολογισμού, είναι πολύ μικρή, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, όπου όλα τα οικοδομικά υλικά έχουν σημαντικές αυξήσεις. Προτείνουμε να ανέλθει αυτή η ποσόστωση στο 60% και στο 75% αντίστοιχα για τα ξενοδοχεία.
 3. Για την τήρηση των Μακροχρόνιων υποχρεώσεων, η τήρηση των 6 ετών κρίνεται πολύ υψηλή, προτείνουμε να μειωθεί στα 3 έτη όπως είναι στα επενδυτικά προγράμματα του ΕΣΠΑ.
 4. Σχετικά με  την υλοποίηση επένδυσης σε οικόπεδο που δεν ανήκει στον φορέα της επένδυσης και απαιτείται τουλάχιστον 15ετής διάρκεια μίσθωσης, προτείνεται η μείωσή της στο χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για την υλοποίηση και την κάλυψη των μακροχρονίων υποχρεώσεων του επενδυτικού σχεδίου, πλέον δύο ετών.
 5. Για επενδυτικά σχέδια άνω των 700.000 ευρώ απαιτείται έκθεση πιστοποίησης. Προτείνουμε η έκθεση πιστοποίησης να αφορά επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού άνω των 2.000.000 ευρώ.
 6. 11. Σε περιπτώσεις που ο επενδυτής πρόκειται να λάβει δάνειο για την υλοποίηση του επενδυτικού του σχεδίου, να καταργηθεί η εκτίμηση του εύλογου κόστους και της βιωσιμότητας της επένδυσης από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς δεν είναι αρμόδια όργανα αποφασιστικού χαρακτήρα.

Το ΕΒΕΡ, επιδιώκονταςνα καταστεί το επενδυτικό κλίμα στη χώρα πιο φιλικό και με πιο απλοποιημένες διαδικασίες,ευελπιστεί να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι προτάσεις βελτίωσης των τελικών διατάξεων του νομοσχεδίου, ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη οικονομική και επενδυτική αποτελεσματικότητα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό