Προβληματισμός των Διευθυντών Σχολείων για τις σχολικές εκδρομές

Προβληματισμός των Διευθυντών Σχολείων για τις σχολικές εκδρομές

Επιστολή της Ενωσης Διευθυντών στο υπουργείο Παιδείας για τα προβλήματα που υπάρχουν κατά τη διαδικασία ελέγχου των τουριστικών λεωφορείων που ναυλώνονται για τις μετακινήσεις των μαθητών για τις προγραμματισμένες σχολικές εκδρομές

Επιστολή στον υπουργό Παιδείας, Κυριάκο Πιερρακάκη και την υφυπουργό Παιδείας, Δόμνα Μιχαηλίδου, απέστειλε η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών/ ντριών Σχολικών μονάδων ΠΕ, με αφορμή τα πολύ σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν, όπως επισημαίνουν οι διευθυντές σχολείων, σχετικά με τις μετακινήσεις των μαθητών των Σχολείων με τουριστικά λεωφορεία για την πραγματοποίηση προγραμματισμένων σχολικών δράσεων.

Όπως επισημαίνουν, μεταξύ άλλων, πρέπει να τροποποιηθούν διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, ώστε να διευκολυνθεί και να απλουστευθεί η διαδικασία ελέγχου των τουριστικών λεωφορείων από την Τροχαία, προς όφελος του εκπαιδευτικού και του παιδαγωγικού έργου των σχολικών μονάδων. Κατα το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024, το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά τους/τις Διευθυντές/ντριες των σχολείων, δεδομένου ότι βρίσκονται στη δύσκολη θέση να έχουν δύο επιλογές: Αφενός να μην επιτρέπουν την πραγματοποίηση σχολικών δράσεων με μετακίνηση αν δεν γίνει ο έλεγχος από την Τροχαία, αφετέρου να επιτρέπουν τις μετακινήσεις, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι προσωπική ευθύνη για την νομική παρατυπία και για οτιδήποτε άλλο συμβεί κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.

Ακολουθεί το πλήρες περιεχόμενο της επιστολής:

Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,

Σχετικά με τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών των δημόσιων Δημοτικών Σχολείων με τουριστικά λεωφορεία για την πραγματοποίηση προγραμματισμένων σχολικών δράσεων εκπαιδευτικού/παιδαγωγικού ενδιαφέροντος, όπως προβλέπονται και στο άρθρο 16 του Π.Δ. 79/2017, σας αναφέρουμε τα προβλήματα που έχουν προκύψει μετά από την έκδοση της παραπάνω Υ.Α. και χρειάζονται άμεση επίλυση από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.:

Με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 12 της Υ.Α. Φ.14/89494/ΓΔ4/ 09-07-2020 (ΦΕΚ 2888Β/17-07-2020), «ο/η Διευθυντής/ντρια του σχολείου, εφόσον η μετακίνηση γίνεται με τουριστικά λεωφορεία, απευθύνεται εγγράφως στη Διεύθυνση Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να διενεργηθεί έλεγχος των οχημάτων (έγγραφα καταλληλότητας οχήματος, επαγγελματική άδεια οδήγησης, έγγραφα οδηγού κ.λπ.), λίγο πριν την αναχώρηση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών. Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί επιβλέπουν τα όρια ταχύτητας και, εφόσον κρίνουν σκόπιμο, απευθύνονται στις αστυνομικές διευθύνσεις του τόπου προορισμού, για επανάληψη των ελέγχων». Κατόπιν όμως της υπ’ αριθμ. 3081/23/922749 από 06/05/2023 διαταγής της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής, ορίστηκε πως οι οδηγοί των λεωφορείων θα πρέπει «να προσέρχονται σε προκαθορισμένο χώρο τουλάχιστον μία(1) ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του δρομολογίου τους, προκειμένου να διεξαχθεί ουσιαστικότερος και ενδελεχής έλεγχό τους».

Τα προβλήματα που προκύπτουν στα ενδιαφερόμενα προς μετακίνηση σχολεία εξαιτίας της εν λόγω διαταγής της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής είναι τα εξής:

Ο προκαθορισμένος χώρος για την προσέλευση των τουριστικών λεωφορείων ενδέχεται να απέχει αρκετά χιλιόμετρα από τα ενδιαφερόμενα σχολεία.

Τα τουριστικά λεωφορεία στη συντριπτική τους πλειοψηφία έχουν συνάψει συμβάσεις με τις Περιφέρειες και με Ιδιωτικά Σχολεία για μεταφορά μαθητών/τριών και αδυνατούν να βρίσκονται στα ενδιαφερόμενα σχολεία πριν από τις 8.30 π.μ. Η προσέλευσή τους στους προκαθορισμένους για έλεγχο χώρους «τουλάχιστον μία ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης» της σχολικής μετακίνησης, απαιτεί περισσότερο χρόνο για την παρουσία τους έξω από τα σχολεία, ώστε να παραλάβουν τους μαθητές/τριες, πράγμα το οποίο σημαίνει πως η αναχώρηση θα γίνει στην καλύτερη περίπτωση στις 10.00 π.μ. με ώρα επιστροφής στο σχολείο την 13.00΄μ.μ. Επομένως, υπολογιζόμενης της διάρκειας του εκάστοτε δρομολογίου από και προς το σχολείο, ο πραγματικός χρόνος εκπαιδευτικού/παιδαγωγικού οφέλους από τη σχολική δράση για τους μαθητές/τριες περιορίζεται στο ελάχιστο.

Τα τουριστικά πρακτορεία και οι ιδιώτες οδηγοί στην πλειονότητά τους αρνούνται τη διαδικασία της υπ’ αριθμ. 3081/23/922749 από 06/05/2023 διαταγής της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής, επικαλούμενοι απώλεια χρόνου και καυσίμων.

Οι υπάλληλοι των Τμημάτων Τροχαίας είναι ανένδοτοι στις θέσεις τους και αρνούνται να προσέλθουν στα σχολεία για έλεγχο, επικαλούμενοι την ως άνω διαταγή.

Σύμφωνα με την προαναφερθείσα κατάσταση, όπως έχει ήδη διαμορφωθεί κατά το τρέχον σχολικό έτος 2023-2024, το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά τους/τις Διευθυντές/ντριες των σχολείων, δεδομένου ότι βρίσκονται στη δύσκολη θέση να έχουν δύο επιλογές: Αφενός να μην επιτρέπουν την πραγματοποίηση σχολικών δράσεων με μετακίνηση αν δεν γίνει ο έλεγχος από την Τροχαία, ώστε να τηρούν τον νόμο (με μεγάλο εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και ηθικό κόστος στη σχολική κοινότητα), αφετέρου να επιτρέπουν τις μετακινήσεις, αναλαμβάνοντας οι ίδιοι προσωπική ευθύνη για την νομική παρατυπία και για οτιδήποτε άλλο συμβεί κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων.

Παρακαλούμε θερμά, να μεριμνήσετε και να προβείτε, το συντομότερο δυνατόν, στις δέουσες ενέργειες για την επίλυση του θέματος,  με  τροποποίηση της Y.A. Φ.14/89494/ΓΔ4/09-07-2020 (ΦΕΚ 2888Β/17-07-2020) στην παράγραφο 4 του άρθρου 12, ώστε να διευκολυνθεί και να απλουστευθεί η διαδικασία ελέγχου των τουριστικών λεωφορείων από την Τροχαία, προς όφελος του εκπαιδευτικού και του παιδαγωγικού έργου των σχολικών μονάδων».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό