Ψηφιοποιείται το Μουσείο Καραθεοδωρή

Ψηφιοποιείται το Μουσείο Καραθεοδωρή

Ξεκίνησε η ψηφιοποίηση του Μουσείου Καραθεοδώρη, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενου έργου που υλοποιεί η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού Κομοτηνής (ΔΚΕΠΠΑΚ).
Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για το έργο «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Ανάδειξη Μουσείου Κ. Καραθεοδωρή» μέσω της Πρόσκλησης με τίτλο «Δημιουργία, ανάδειξη και αξιοποίηση Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στον Άξονα Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» με προϋπολογισμό 488.000 ευρώ. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις αρχές Δεκεμβρίου.
Το έργο περιλαμβάνει τα εξής
▪ Υπηρεσίες ψηφιοποίησης 4.050 τεκμηρίων και αντικειμένων από τις συλλογές του Μουσείου σε ποικιλία στο είδος του υλικού
▪ Υπηρεσίες 360ο φωτογράφησης των χώρων του Μουσείου
▪ Υπηρεσίες επιστημονικής τεκμηρίωσης του υλικού των συλλογών για τα 4.000 τεκμήρια που θα ψηφιοποιηθούν
▪ Υπηρεσίες συγγραφής, επιμέλειας και μετάφρασης κειμένων για τις εφαρμογές
▪ Προμήθεια συστήματος ευρετηρίασης, απόθεσης και διάθεσης των συλλογών του Μουσείου με υπηρεσίες εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης
▪ Προμήθεια συστήματος Εικονικού Μουσείου με υπηρεσίες σχεδίασης, προσαρμογής, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης
▪ Υπηρεσίες ανάπτυξης ιστοσελίδας
▪ Υπηρεσίες ανάπτυξης και υλοποίησης συστήματος ηλεκτρονικού ραντεβού και κρατήσεων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων
▪ Υπηρεσίες ανάπτυξης εφαρμογής ηχητικής ψηφιακής ξενάγησης με υπηρεσίες δημιουργίας περιεχομένου
▪ Υπηρεσίες ανάπτυξης περιεχομένου και εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας 2 θεματικών escape room
▪ Υπηρεσίες ανάπτυξης περιεχομένου και εγκατάστασης Info-Point εφαρμογής (ψηφιακής σήμανσης στους εσωτερικούς χώρους του Μουσείου) προβολής της ζωής και του έργου του του Καραθεοδωρή
▪ Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικού προγράμματος για απομακρυσμένη διάθεση
▪ Υπηρεσίες ανάπτυξης θεατρικού έργου διαλόγου Καραθεοδωρή με λόγιους της εποχής για σκοπούς δημοσιότητας
▪ Δράσεις δημοσιότητας του έργου (κοινωνικά μέσα δικτύωσης)
▪ Προμήθεια δικτυακής υποδομής και εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου
Το έργο έχει πολλαπλασιαστική αξία για το Μουσείο Κ. Καραθεοδωρή και θετικό αντίκτυπο για τον Δήμο Κομοτηνής και την περιοχή, καθώς συνδέει την Κομοτηνή με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, ενώ το Μουσείο, άρα και ο Δήμος Κομοτηνής θα διαθέτει πλούσιο ιστορικό και επιστημονικό, πολυμεσικό περιεχόμενο και σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες στο κοινό σε Ελλάδα και το εξωτερικό.
Έμφαση δίνεται στη δυνατότητα πρόσβασης και χρήσης των αποτελεσμάτων του έργου από ΑμΕΑ, εφαρμόζοντας την οδηγία «Σχεδιασμός για Όλους».
Με την ολοκλήρωση του έργου, το Μουσείο Καραθεοδωρή θα διαθέσει στο ευρύ, στο ερευνητικό και στο νεανικό κοινό του έναν σημαντικό όγκο ψηφιακού πολιτιστικού και επιστημονικού αποθέματος μοναδικής σημασίας για τον ελληνικό πολιτισμό παγκοσμίως.
Ο ανάδοχος αναδείχτηκε έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία και υπογράφτηκε η σύμβαση από την Πρόεδρο της ΔΚΕΠΠΑΚ, Νατάσα Λιβεριάδου.
Το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκαν όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες, ενώ πριν λίγες μέρες ξεκίνησε και η κύρια φάση του έργου, δηλαδή η ψηφιοποίηση του περιεχομένου, καθώς και ο σχεδιασμός του ψηφιακού περιεχομένου και των πολυμέσων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό