SoSEDEE: το καινοτόμο πρόγραμμα που δημιουργεί 2 νέες βιώσιμες κοινωνικές επιχειρήσεις και νέες θέσεις εργασίας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας

SoSEDEE: το καινοτόμο πρόγραμμα που δημιουργεί 2 νέες βιώσιμες κοινωνικές επιχειρήσεις και νέες θέσεις εργασίας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας

Επικεντρωμένη στη συζήτηση για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας, πραγματοποιήθηκε σήμερα, η διαδικτυακή εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου SOSEDEE. Στη συζήτηση, με θέμα «Υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας – Βουλγαρίας», συμμετείχαν οι εταίροι του έργου, o Δήμος Gotse Delchev στη Βουλγαρία, τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος, το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, η Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Greece Bulgaria 2014-2020, εκπρόσωποι των κοινωνικών επιχειρήσεων που δημιουργήθηκαν μέσω του προγράμματος, καθώς επίσης εκπρόσωποι φορέων σχετιζόμενοι με το αντικείμενο.

Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες στη συνάντηση η κα Galena Veleva, Συντονίστρια του έργου εκ μέρους του Δήμου Gotse Delchev, παρουσίασε τις κεντρικές δράσεις και αναφερόμενη στην Κοινωνική Επιχείρηση «Color City» που δημιουργήθηκε στη Βουλγαρία τόνισε: «Η κοινωνική επιχείρηση Color City δημιουργήθηκε με κεντρικό στόχο την επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη ατόμων που έχουν απομακρυνθεί για μεγάλο διάστημα από την αγορά εργασίας, όπως μακροχρόνια άνεργοι, άτομα που διαβιώνουν σε ειδικές δομές, άτομα με αναπηρία κ.ά. Κατάφερε να τους υποστηρίξει ουσιαστικά στο να ξεπεράσουν τις κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, βοηθώντας τους να αποκτήσουν τεχνογνωσία και να οικοδομήσουν νέες εργασιακές συνήθειες».

Ο κος Γιώργος Θερίου αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας επεσήμανε από την πλευρά του: «Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας αυτό που θα θέλαμε να πετύχουμε είναι, άμεσα, να εντάξουμε μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος του SOSEDEE στα προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης που υλοποιούμε. Ταυτόχρονα κρίνουμε σημαντικό να αναπτύξουμε στο μέλλον ένα επιχειρηματικό παιχνίδι, το οποίο μπορεί να συνδυάσει όλο το υλικό εκπαίδευσης και μέσα από μια διαδικασία gamification να ενισχύσει τα μαθησιακά αποτελέσματα».

Από την πλευρά των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδας, η κα Πόπη Γκλίβα Υπεύθυνη Προγραμμάτων Έκτακτης Ανάγκης σημείωσε χαρακτηριστικά: «Στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας καταγράφονται ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας και χαμηλοί δείκτες οικονομικής ανάπτυξης. Πιστεύουμε ότι η κοινωνική επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο, καθώς μπορεί να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα μέσα από την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ήδη, οι δυο νέες κοινωνικές επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν από άτομα που εκπαιδεύτηκαν στο πλαίσιο του έργου, έχουν δημιουργήσει 19 θέσεις εργασίας στην Αλεξανδρούπολη και στο Gotse Delchev».

Κλείνοντας την εκδήλωση ο κος Περικλής Ποσειδώνος, Υπεύθυνος Έργου του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Greece Bulgaria 2014-2020 επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020 στοχεύει στην αντιμετώπιση αναγκών διασυνοριακού χαρακτήρα και κοινών προκλήσεων για τις δύο γειτονικές χώρες. Ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 130.262.835,00. Επί του παρόντος  εξήντα οκτώ (68) έργα βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης με σκοπό την προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στη διασυνοριακή περιοχή.  Ο συγκεκριμένος αριθμός αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στο άμεσο μέλλον.  Η λίστα με τους ωφελούμενους του Προγράμματος περιλαμβάνει Υπουργεία, Περιφερειακές και Νομαρχιακές Διοικήσεις, Δήμους, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα, Επιμελητήρια, Νοσοκομεία και δομές υγείας καθώς και ιδιωτικούς φορείς από την κοινωνία των πολιτών».

Στο πλαίσιο του προγράμματος για την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας αναπτύχθηκε μια σειρά εργαλείων, όπως το πρώτο πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο αντικείμενο, καθώς επίσης και δύο (2) Κοινωνικές Επιχειρήσεις: η «Actοδα» στην Αλεξανδρούπολη που δημιουργήθηκε με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης ατόμων με αναπηρία και αντικείμενο την κατασκευή δώρων και το «Color City» στο Gotse Delchev, με αντικείμενο την ανάπτυξη ενός θερμοκηπίου, που δημιουργήθηκε για να απασχοληθούν άτομα από ευάλωτες ομάδες. Οι δύο επιχειρήσεις λειτούργησαν ως πιλότοι για την εφαρμογή των εργαλείων υποστήριξης και καθοδήγησης, ενώ το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης κοινωνικών επιχειρηματιών του έργου, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξή τους προσφέροντάς τους πολύτιμα εφόδια που τους επέτρεψαν να τη σχεδιάσουν με τον καλύτερο τρόπο. Οι δύο κοινωνικές επιχειρήσεις υποστηρίχθηκαν από τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδας και τον Δήμο Gotse Delchev λαμβάνοντας υποστήριξη για τις διαδικασίες ίδρυσής τους, τη δημιουργία business plan και marketing plan καθώς και συνεχή συμβουλευτική καθοδήγηση.

Στη διαδικτυακή εκδήλωση συμμετείχαν επίσης, εκπρόσωποι αντίστοιχων έργων που στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και συγκεκριμένα τα έργα Agri-ability και SocialForces, συνεισφέροντας σημαντικά στη συζήτηση για την ανάπτυξη της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας –Βουλγαρίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό