Σπορά φυτικών ειδών στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου

Σπορά φυτικών ειδών στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου

Πραγματοποιήθηκε πριν λίγες ημέρες η εαρινή σπορά φυτικών ειδών στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Έβρου από τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Δέλτα Έβρου και Δαδιάς, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού προγράμματος «Life» για τη Νανόχηνα. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 5 χώρες (Ελλάδα, Φινλανδία, Λιθουανία, Εσθονία και Ουγγαρία) με 9 οργανώσεις και φορείς και σε αυτό υλοποιούνται δράσεις αποκατάστασης των ενδιαιτημάτων για το κινδυνεύουν είδος του Φιννοσκανδικού πληθυσμού της Νανόχηνας (Anser erythropus). Η Νανόχηνα διαχειμάζει στους υγροτόπους της Βόρειας Ελλάδας μοιράζοντας τον χρόνο κυρίως μεταξύ της Λίμνης Κερκίνης και το Δέλτα του Έβρου, καθιστώντας έτσι αυτές τις περιοχές πολύ σημαντικές για το είδος.

Η δράση περιλάμβανε σπορές συγκεκριμένων φυτικών ειδών σε υποβαθμισμένες αγροτικές εκτάσεις που διαχειρίζονται πλέον από την Μονάδα Διαχείρισης με σκοπό να δημιουργηθεί κατάλληλο ενδιαίτημα που θα χρησιμοποιηθεί από τη Νανόχηνα (αλλά και άλλα είδη ορνιθοπανίδας), κατά τη διάρκεια της διαχείμασής της στην περιοχή μας. Η σπορά έγινε με ήπιες μεθόδους ώστε να μην επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την αυτοφυή βλάστηση. Η σπορά αυτή αποτελεί προπαρασκευαστική δράση για την κύρια σπορά που θα γίνει στις αρχές φθινοπώρου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό