Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ δράση εκπαίδευσης καθηγητών

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ δράση εκπαίδευσης καθηγητών

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης με εκπρόσωπό της την κ. Δαμιανού Φωτεινή σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς κ. Κασάπη Αθανάσιο του 1ου Ε.Κ. Κομοτηνής και κ. Γκουντιδούδη Κωνσταντίνο του 1ου ΕΠΑ.Λ. Κομοτηνής, σε συνέχεια της συμμετοχής τους στη 2η συνάντηση του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Let’s STEM it!»(2019-1-TR01-KA201-076730) που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Τάρτου (Tartu) της Εσθονίας και είχε ως θέμα «Εκπαίδευση εκπαιδευτών για τις εφαρμογές εκπαιδευτικής ρομποτικής στο STEM» (C2projectmeeting:TrainingoftrainersoneducationalroboticapplicationsinSTEM), πραγματοποίησε δράσεις εκπαίδευσης εκπαιδευτών.

Συγκεκριμένα την Τετάρτη 8-12-2021 και την Πέμπτη 9-12-2021 στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του 1ου ΕΠΑ.Λ. Κομοτηνής πραγματοποιήθηκε δράση εκπαίδευσης εκπαιδευτών, κατά την οποία υλοποιήθηκε ένα σχέδιο μαθήματος με θέμα «Απορρόφηση του φωτός από διαλύματα. Κατασκευή οργάνου μέτρησης με τη χρήση ρομποτικής» και είχε ως στόχο την επίδειξη τρόπου αξιοποίησης της εκπαιδευτικής ρομποτικής και του STEMστη διδασκαλία. Πολύτιμη ήταν και η συμβολή του κ. Αξιωτίδη Χριστόδουλου, εκπαιδευτικού και Υποδιευθυντή του 1ου ΕΠΑ.Λ. Κομοτηνής στην πραγματοποίηση των εν λόγω δράσεων.

Επίσης την Πέμπτη 9-12-2021 οι εκπαιδευτικοί του 1ου Ε.Κ. Κομοτηνής κ. Κασάπης Αθανάσιος και του 1ου ΕΠΑ.Λ. Κομοτηνή ςκ. Γκουντιδούδης Κωνσταντίνος, υλοποίησαν το ίδιο σχέδιο μαθήματος και με μαθητές του σχολείου, οι οποίοι με ενθουσιασμό συμμετείχαν στο μάθημα, αποδεικνύοντας τη μεγάλη σημασία ενσωμάτωσης του STEMστην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η επόμενη συνάντηση του προγράμματος θα γίνει στην Κομοτηνή στις 14 με 18 Φεβρουαρίου 2021 και θα έχει ως θέμα «Εκπαίδευση εκπαιδευτών σε εκτός σχολείου εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη χρήση STEM» (Training of trainers in out of school context in STEM education).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό