ΣΤΟ «PONTOS» μια νέα γενιά ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ τα  ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ δεδομένα σε ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΤΟ «PONTOS» μια νέα γενιά ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΙ τα ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ δεδομένα σε ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2021, όλοι οι εταίροι του έργου PONTOS οργάνωσαν και πραγματοποίησαν την πρώτη σειρά εκπαιδευτικών συνεδριών σχετικά με την Παρατήρηση της Γης και την Περιβαλλοντική Παρακολούθηση για νέους επιστήμονες και επαγγελματίες στο πλαίσιο των προσπαθειών ανάπτυξης ικανοτήτων του έργου. Περίπου 100 νέοι επιστήμονες και επαγγελματίες παρακολούθησαν τις εκπαιδευτικές συνεδρίες.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε ζωντανά μέσω του διαδικτύου και δια ζώσης σε διάφορες χώρες. Οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση της Παρατήρησης Γης και Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης εκπροσωπούν εθνικές και τοπικές αρχές, ΜΚΟ, Φορείς Διαχείρισης Προσταευόμενων Περιοχών, εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, που ενδιαφέρονται για τη χρήση πολυδιάστατων και πολυφασματικών εργαλείων και προϊόντων δορυφορικής Παρατήρησης της Γης.

Μερικά από αυτά θα είναι σύντομα διαθέσιμα μέσω της πλατφόρμας PONTOS, προσφέροντας εύχρηστες και εύκολα προσβάσιμες δωρεάν διαδικτυακές υπηρεσίες για διάφορους ειδικούς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν διαθέτουν τεχνικές δεξιότητες για τη σύνταξη κωδικών και αλγορίθμων για την επεξεργασία δεδομένων.

Η εκπαίδευση σχεδιάστηκε ώστε να περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά στοιχεία και συμπεριλαμβάνει εξάσκηση στο πεδίο. Οι πρώτες δύο ημέρες περιελάμβαναν εισαγωγή και χρήση εργαλείων και εφαρμογών Παρατήρησης της Γης, όπως Sentinel Hub, EarthTrack, SNAP και Copernicus Open Access Hub, Earth Observation Data for Ecosystem Monitoring (EODESM), καθώς και παρουσίαση της αναπτυσσόμενης πλατφόρμας PONTOS. Η εκπαίδευση απέδειξε τις μεγάλες δυνατότητες της καθημερινής χρήσης των εργαλείων και εφαρμογών Δορυφορικής Παρακολούθησης για όλους τους συμμετέχοντες, από έναν σπουδαστή έως έναν στέλεχος περιφερειακής αρχής.

Η Δορυφορική Παρατήρηση της Γης είναι μια πηγή αντικειμενικών πληροφοριών για την παρακολούθηση του περιβάλλοντος και μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών για την κατάστασή του, ειδικά στις χώρες της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας, στις περισσότερες από τις οποίες το δίκτυο επιτόπιας περιβαλλοντικής παρακολούθησης είναι ακόμη ανεπαρκώς ανεπτυγμένο.

Μία από τις συμμετέχουσες στην εκπαίδευση της Αρμενίας, η Δρ. Lusine Hambaryan, ανώτερη ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Υδροοικολογίας και Ιχθυολογίας της Εθνικής Ακαδημίας RA, ανέφερε ότι η πρακτική γνώση που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια της τριήμερης εκπαίδευσης θα τη βοηθήσει να συνδυάσει τα αποτελέσματα της εργαστηριακής έρευνας με προϊόντα που προέρχονται από την επεξεργασία δορυφορικών εικόνων.

Η εκπαίδευση εστίασε επίσης την ανάγκη βελτίωσης της ανάλυσης δεδομένων εικόνας για καλύτερα αποτελέσματα. Την τρίτη ημέρα της εκπαίδευσης, οργανώθηκε μια εκδρομή στις πιλοτικές περιοχές του έργου στην Αρμενία και τη Γεωργία, όπου η ομάδα διεξήγαγε συλλογή δεδομένων για σκοπούς επικύρωσης που θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά βήματα στη διαδικασία της εξ ’αποστάσεως τηλεπισκόπησης.

Όπως ανέφερε ο καθηγητής Γεώργιος Συλαίος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο κλείσιμο του εκπαιδευτικού σεμινάριου «Στο πρόγραμμα PONTOS δημιουργούμε σταδιακά την υποδομή για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης γνώσης σε τοπικές επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες και συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας νέας γενιάς επιστημόνων ικανών να μετατρέπουν τα επιστημονικά δεδομένα σε χρήσιμες πληροφορίες και ως εκ τούτου σε μοχλό βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό