Συγκροτήθηκε σε Σώμα το «Δ.Σ.-Εφορεία» της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Ισόβιος Επίτιμος Πρόεδρος ο Πρόεδρος Thomas Bach

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το «Δ.Σ.-Εφορεία» της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας. Ισόβιος Επίτιμος Πρόεδρος ο Πρόεδρος Thomas Bach

Την  Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021, στα γραφεία της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας, πραγματοποιήθηκε η Πρώτη Συνεδρίαση της νέας Εφορείας της ΔΟΑ.

Η νέα Εφορεία, η οποία προήλθε μετά από εφαρμογή του νέου καταστατικού της ΔΟΑ, απαρτίζεται από:

 1. Ισίδωρος Κούβελος, Πρόεδρος ΔΟΑ
 2. SerMiangNg, Αντιπρόεδρος ΔΟΕ, Μέλος
 3. MikaelaCojuangcoJaworski, Μέλος Εκτελεστικού Συμβουλίου ΔΟΕ, Μέλος
 4. Σπυρίδων Καπράλος, Πρόεδρος ΕΟΕ και Μέλος ΔΟΕ για την Ελλάδα, exofficio Μέλος
 5. PereMiro, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΔΟΕ, Μέλος
 6. Εμμανουήλ Κολυμπάδης, Γεν. Γραμματέας ΕΟΕ, exofficio Μέλος
 7. Σπυρίδων Ζαννιάς, Μέλος ΕΟΕ, Μέλος
 8. Αλεξάνδρα Πάλλη, Μέλος ΕΟΕ, Μέλος
 9. Κωνσταντίνος Φίλης, Μέλος ΕΟΕ, Μέλος
 10. Γεώργιος Γεωργιόπουλος, Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, exofficio Μέλος
 11. Γεώργιος Καραμπέτσος, μέλος της ΕΟΕ, Μέλος

Είναι η πρώτη φορά, που στο «Δ.Σ-Εφορεία» της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακαδημίας συμμετέχουν εκπρόσωποι της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, οι SerMiangNg-Αντιπρόεδρος της ΔΟΕ, MikaelaCojuangcoJaworski-Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και Προέδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Εκπαίδευσης της ΔΟΕ, και PereMiro-Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της ΔΟΕ, οι οποίοι αναδεικνύουν με την συμμετοχή τους την εξαιρετική σημασία που δίνει η ΔΟΕ στο έργο της Ακαδημίας και την προσφορά τηςστην Ολυμπιακή Οικογένεια. Τα μέλη της ΔΟΕ εξέφρασαν την μεγάλη ικανοποίηση τους για τις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις στην Αρχαία Ολυμπία, τη νέα οργανωτική δομή και το εκσυγχρονισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΔΟΑ.

Η πρώτη απόφαση αφορούσε στην ανακήρυξη του Προέδρου της ΔΟΕ, Dr.ThomasBach, ως Επίτιμου Προέδρου της ΔΟΑ., μετά από πρόταση του κ. Ισίδωρου Κούβελου αναγνωρίζοντας την μεγάλη προσφορά του, για την ΔΟΑ και το μέλλον της.

Αντιπρόεδρος της ΔΟΑ εκλέχθηκε ο κ. Σπυρίδων Ζαννιάς, όπως αυτό προτάθηκε από την Ολομέλεια της ΕΟΕ, μετά από εισήγηση του κ. Ισίδωρου Κούβελου.

Η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΟΑ, του νέου οργάνου που προστέθηκε στο νέο Καταστατικό της ΔΟΑ, αποφασίστηκε να είναι η εξής:

Ισίδωρος Κούβελος, Πρόεδρος ΔΟΑ

SerMiangNg, αντιπρόεδρος ΔΟΕ, με αναπληρωματικό μέλος τον PereMiro, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή ΔΟΕ

Σπυρίδων Καπράλος, Πρόεδρος ΕΟΕ και Μέλος ΔΟΕ με αναπληρωματικό μέλος την Αλεξάνδρα Πάλλη, Μέλος ΕΟΕ

Εμμανουήλ Κολυμπάδης, Γενικός Γραμματέας ΕΟΕ

Κωνσταντίνος Φίλης, Μέλος ΕΟΕ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ο.Α. κ. Ισίδωρος Κούβελος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η συμμετοχή των εκπροσώπων της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στο «Δ.Σ.-Εφορεία» της Δ.Ο.Α., τους οποίους ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή τους, αποτυπώνει την άριστη συνεργασία Δ.Ο.Ε. και Δ.Ο.Α.. Ευχαριστώ τα Μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και τον Πρόεδρο κ. Σπύρο Καπράλο, για την στήριξή τους και την συμμετοχή τους στην περαιτέρω ανάπτυξη της Δ.Ο.Α.»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό