Σύλλογος Εργαζομένων ΚΕΘΕΑ : «Δια της πλαγίας οδού»

Σύλλογος Εργαζομένων ΚΕΘΕΑ : «Δια της πλαγίας οδού»

Το σχέδιο γραφειοκρατικής μετάλλαξης και ουσιαστικής διάλυσης του ΚΕΘΕΑ που προωθούνταν από τη διορισμένη διοίκηση του ΚΕΘΕΑ και απορρίφθηκε από τους εργαζόμενους αλλά κυρίως από την κοινωνία ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων, φαίνεται να επανέρχεται από το παράθυρο προωθώντας, με την όποια ευκαιρία, αλλαγές στη δομή και τη λειτουργία του Οργανισμού που έχουν άμεση και εμφανή επίπτωση στην παροχή των υπηρεσιών του.

Τελευταίο παράδειγμα αποτελεί η επιχειρούμενη κατάργηση του Θεραπευτικού Προγράμματος ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ που λειτουργεί στην Πελοπόννησο, δια της διχοτομήσεώς του και του διαμοιρασμού των κομματιών του στην Ήπειρο και τον Πειραιά! Αφορμή αποτελεί η παραίτηση της υπεύθυνης του προγράμματος. Αιτιολόγηση της απόφασης είναι ότι θα τα ξαναδούμε αυτά όταν αλλάξουμε τον Οργανισμό. Αποτέλεσμα όμως είναι ότι κρίσιμες υπηρεσίες απεξάρτησης, δημόσιας υγείας δηλαδή, μιας ολόκληρης περιφέρειας θα τηλεποπτεύονται επιστημονικά και θα τηλεδιοικούνται, οι μισές από τα Ιωάννινα και οι υπόλοιπες από τον Πειραιά!

Γιατί προκρίνεται μια απολύτως και με κάθε πιθανό αξιολογικό κριτήριο ανορθολογική και προφανώς αναποτελεσματική και βλαπτική, καταρχάς για τις τοπικές κοινωνίες, λύση; Γιατί δεν προκηρύσσεται απλά, καθαρά και αξιοκρατικά η θέση του υπεύθυνου του προγράμματος; Το πλαίσιο υπάρχει, οι διαδικασίες υπάρχουν, γιατί δεν εφαρμόζονται; Αυτό όμως είναι ένα μόνο δείγμα.

Εν μέσω πανδημίας και αναστολών εργασίας που μειώνουν το διαθέσιμο προσωπικό, η Διοίκηση, αξιοποιώντας τη συγκυρία, συνεχίζει να λειτουργεί αδιαφορώντας για το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ επειδή θέλει να το αλλάξει στο μέλλον για να το ελέγξει. Τα συλλογικά όργανα που σχεδίαζαν, αποφάσιζαν και εξειδίκευαν την πολιτική του Οργανισμού ουδέποτε συγκλήθηκαν από το 2019, ενώ ο υφιστάμενος κανονισμός εργασίας τηρείται κατά το δοκούν, με αποτέλεσμα την αποξένωση των εργαζομένων από την ίδια τους τη δουλειά και τη συνεχή αιμορραγία στελεχών.

Δεν είναι μόνον η περίπτωση της Καλαμάτας. Από την τοποθέτηση της νέας Διοίκησης καμία θέση ευθύνης δεν έχει προκηρυχθεί όπως προβλέπεται από το θεσμικό πλαίσιο του ΚΕΘΕΑ. Όλες είναι κατ’ ανάθεση, χωρίς καμία διαδικασία, κατά παράβαση του εσωτερικού κανονισμού και σε αντίθεση με την πρακτική των εκλεγμένων διοικήσεων του Οργανισμού.

Συνέπεια αυτής της πρακτικής είναι το ΚΕΘΕΑ να τελματώνει και να συρρικνώνεται. Η Διοίκηση χρησιμοποιεί το αποτέλεσμα της δικής της διαχείρισης, ως ευκαιρία για να προχωρήσει στη γραφειοκρατική μετάλλαξη του ΚΕΘΕΑ δια της πλαγίας οδού. Το ΚΕΘΕΑ διαθέτει οργανόγραμμα, κανονισμό εργασίας, όργανα και διαδικασίες. Το να θέλει κανείς να τα αλλάξει είναι ένα θέμα. Το να παραβιάζεται το πλαίσιο λειτουργίας δημόσιων οργανισμών επειδή δεν αρέσει, είναι ένα τελείως διαφορετικό και εξόχως σοβαρότερο ζήτημα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό