Συνάντηση ΟΕΕΘ με τον Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας

Συνάντηση ΟΕΕΘ με τον Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση ανάμεσα στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης κ. Αντώνιο Φραντζή, στον Αντιπρόεδρο αυτής κ. Βασίλειο Κασαπίδη και στον Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής Προσβασιμότητας κ. Κωνσταντίνο Στεφανίδη.

Αντικείμενο της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε άκρως εποικοδομητικό κλίμα, αποτέλεσαν κυρίως οι προοπτικές συνεργασίας των δύο φορέων, με κεντρικό άξονα την προσβασιμότητα των Ατόμων με Περιορισμένη Κινητικότητα σε σχέση με το επιχειρείν στην περιοχή της Θράκης όπου και δραστηριοποιείται η ΟΕΕΘ.

Εστιάζοντας περισσότερο στις υπηρεσίες και τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που επιχειρούν στην περιοχή της Θράκης, η συζήτηση επικεντρώθηκε σε ενέργειες που θα βοηθήσουν στην άρση των εμποδίων που υπάρχουν ώστε οι περισσότεροι άνθρωποι να έχουν ισότιμη με τους υπόλοιπους πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Αναφορά έγινε και από τις δύο πλευρές στον πληθυσμό  των ηλικιωμένων ανθρώπων στην Ελλάδα που λόγω της γήρανσης οι δυνατότητές τους είναι διαφορετικές και οι ανάγκες τους στην προσβασιμότητα αυξημένες. Στην συνέχεια συζητήθηκαν μελλοντικές επαφές με περαιτέρω φορείς και οργανισμούς όπως η Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία καθώς και οι Δήμοι της Θράκης, έτσι ώστε να υπάρξει ένα πρώτο επίπεδο συντονισμού των ενεργειών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό