Σύσκεψη εργασίας του Προέδρου του ΕΒΕΡ με στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Συνδέσμου Βιομηχανιών- Βιοτεχνιών Ροδόπης

Σύσκεψη εργασίας του Προέδρου του ΕΒΕΡ με στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Συνδέσμου Βιομηχανιών- Βιοτεχνιών Ροδόπης

Στο γραφείο του στο Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης, συνάντησε ο Πρόεδρος, κ. Αντώνης Γραβάνης,την Τρίτη, 11 Οκτωβρίου, στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης και του Συνδέσμου Βιομηχανιών- Βιοτεχνιών Ροδόπης.

Στη σύσκεψη που ακολούθησε, συμμετείχαν ο κ. Δημήτριος Μπράμης, Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργείου Ανάπτυξης,  ο κ. Γεώργιος Δρόσος, Διευθυντής Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Προϊόντων, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, ο κ. Σκιπίωνας Αποστολάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ο κ. Δημήτριος Δημητρίου, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ, ο κ. Σταύρος Σταυράκογλου, Οικονομικός Διευθυντής της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ο κ. Σωτηρόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών- Βιοτεχνιών Ροδόπης και ο κ. Θωμάς Κρυστάλλης, Ταμίας του Συνδέσμου.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η καταγραφή των προβλημάτων που απασχολούν τη Βιομηχανία και την Επιχειρηματικότητα σε τοπικό επίπεδο. Μεταξύ των βασικών θεμάτων που τέθηκαν ήταν το αυξημένο μεταφορικό κόστος για τις επιχειρήσεις, λόγω της ακριτικότητας της περιοχής, η ενεργειακή κρίση και ο άμεσος αντίκτυπός της στις επιχειρήσεις, η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και η αξιοποίηση και ανάπτυξη της ΒΙΠΕ Κομοτηνής.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΡ, αφού ευχαρίστησε όλους τους εκπροσώπους των φορέων για την παρουσία τους, μεταξύ άλλων, δήλωσε τα εξής:

« Πρωταρχικό μέλημα του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας της περιοχής μας. Η άψογη συνεργασία και επικοινωνία που έχουμε με το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων μπορεί να σταθεί αρωγός σε αυτή μας την προσπάθεια.

Βασική μας επιδίωξη είναι να καταφέρουν να δοθούν κίνητρα για τις υπάρχουσες βιομηχανίες, καθώς και για νέες επενδύσεις στη Ροδόπη, με απώτερο σκοπό την οικονομική ανάπτυξη του Νομού, και τη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει η Πολιτεία να προβεί σε άμεσες λύσεις για το αυξημένο ενεργειακό και μεταφορικό κόστος και την εξομάλυνση των δυσμενών επιπτώσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις από την κρίση αυτή.

Τέλος, σημαντικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις μας είναι και η συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Θα αποτελέσει σημαντικό βήμα η δημιουργία προγραμμάτων επιμόρφωσης, τα οποία θα στοχεύουν σε παροχή εξειδικευμένης γνώσης και πρακτικής άσκησης για το προσωπικό, ειδικά για ειδικότητες, οι οποίες παρουσιάζουν έλλειψη  στις βιομηχανίες».

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό