Τα Τμήματα  Ελληνικής Φιλολογίας και Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ, διοργανώνουν στην Κομοτηνή την Δ’ (ΙΑ’)Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων

Τα Τμήματα Ελληνικής Φιλολογίας και Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ, διοργανώνουν στην Κομοτηνή την Δ’ (ΙΑ’)Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων

Η Οργανωτική Επιτροπή της Δ΄ [ΙΑ΄] Συνάντησης Ελλήνων Βυζαντινολόγων, η οποία απαρτίζεται από τα μέλη της Ειδίκευσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών των Τμημάτων Ελληνικής Φιλολογίας και Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, διοργανώνει την Δ΄ [ΙΑ΄] Συνάντηση Ελλήνων Βυζαντινολόγων που θα πραγµατοποιηθεί στην Κομοτηνή, απὀ την Τετάρτη 27 Σεπτεµβρίου 2023 το απόγευμα έως το Σάββατο 30 Σεπτεµβρίου 2023.

Η Πρόσκληση αναφέρει τα εξής:

Τα Τμήματα Ελληνικής Φιλολογίας και Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σας προσκαλούν στην τελετή έναρξης των εργασιών της Δ΄ (ΙΑ΄) Συνάντησης Ελλήνων Βυζαντινολόγων που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023, στις 6 μ.μ., στο Αμφιθέατρο της Παλαιάς Νομικής Σχολής στην Κομοτηνή.
Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Η Πρόεδρος -Καθηγήτρια Μαρία Τζιάτζη

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό