Θετική εξέλιξη στον Αναδασμό του Δοξάτου

Θετική εξέλιξη στον Αναδασμό του Δοξάτου

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Γρηγόριος Παπαεμμανουήλ και ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Παρακολούθησης Εφαρμογής Δράσεων Αγροτικής Οικονομίας κ. Γεώργιος Ζιμπίδης, με ικανοποίηση ανακοινώνουν ότι στην από 31/1/2022 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέλη της οποίας αποτελούν οι ίδιοι, εισηγήθηκαν και εγκρίθηκαν:

Α) Ο Φάκελος Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων, Πρόγραμμα των απαιτούμενων μελετών, Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του έργου)

Β) Το Τεύχος της Συγγραφής Υποχρεώσεων

Γ) Το Τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών

Δ) Η Διακήρυξη

Ε) Η Περίληψη Διακήρυξης

ΣΤ) Η σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού της υπηρεσίας του έργου «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Δοξάτου Π.Ε. Δράμας», προϋπολογισμού 1.120.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ.

Με την θετική αυτή εξέλιξη, οι κύριοι Παπαεμμανουήλ και Ζιμπίδης, εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στους εμπλεκόμενους υπαλλήλους του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Δράμας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό