Τιμή στον Κοσμήτορα Μ. Γ. Βαρβούνη

Τιμή στον Κοσμήτορα Μ. Γ. Βαρβούνη

Σε αναγνώριση του επιστημονικού, ερευνητικού και συγγραφικού έργου του για τη μελέτη του λαϊκού πολιτισμού και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, ο Καθηγητής Λαογραφίας και Κοσμήτορας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Μ. Γ. Βαρβούνης τιμήθηκε με το Μετάλλιο Β΄ Βαθμού (Grandofficer / 2nd. Class) του IGFVT Order of Merit, του Internationale Gesellschaft für Friedensarbeit, Völkerverständigung und Traditionspflege (FK HuDM) της Γερμανίας.

Η απονομή έγινε στις 18 Αυγούστου 2021, από τον πρόεδρο του Ιδρύματος Δρ Martin H. Wiegand. Πρόκειται για μα ακόμη τιμητική απονομή, που δείχνει την απήχηση που γνωρίζει το έργο του τιμώμενου Καθηγητή έξω από τα ελληνικά σύνορα, στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, γεγονός που αντανακλά τόσο στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας και στη Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, όσο και στο ΔΠΘ γενικότερα, καθώς αποτελεί αναγνώριση του ερευνητικού, συγγραφικού και ακαδημαϊκού έργου που επιτελείται στο πανεπιστήμιό μας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό