Την επόμενη εβδομάδα 800 περίπου προσλήψεις τριμηνιτών αναπληρωτών καθηγητών

Την επόμενη εβδομάδα 800 περίπου προσλήψεις τριμηνιτών αναπληρωτών καθηγητών

Με νέο έγγραφο προς τις  Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, το υπουργείο Παιδείας ζήτησε την καταχώρηση των λειτουργικών αναγκών σε εκπαιδευτικούς πλήρους και μειωμένου ωραρίου προκειμένου να πραγματοποιηθούν νέες προσλήψεις αναπληρωτών για την κάλυψη των κενών, που προκύπτουν λόγω κορονοϊού.

Σύμφωνα με τον Τάκη Ρουμπή, οι προσλήψεις θα είναι περίπου 800, τρίμηνης διάρκειας και αναμένεται να γίνουν την επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, το ΟΠΣΥΔ θα είναι διαθέσιμο για καταχώριση των στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μέχρι και σήμερα, Παρασκευή 11/3, προκειμένου η σχετική διαδικασία να ολοκληρωθεί απαρέγκλιτα μέχρι την Τρίτη 15/3.

 

Ακολουθεί το έγγραφο:

Θέμα: Κάλυψη λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, Γενικής Παιδείας και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), όπως διαμορφώθηκαν με το άρθρο 95 του ν. 4850/2021 (Α 208).

Προκειμένου οι Υπηρεσίες μας να δρομολογήσουν τις περαιτέρω ενέργειές τους αναφορικά με τη διενέργεια προσλήψεων αναπληρωτών εκπ/κών προκειμένου να καλυφθούν λειτουργικές ανάγκες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις περιπτώσεις που:

α) μαθητές/τριες αδυνατούν για λόγο συναφή με τη μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 να παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία και εντάσσονται στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π.οικ 55254/9.9.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Επικράτειας (Β¹4187) και την υπό στοιχεία 111525/ΓΔ4/9.9.2021 κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β¹ 4188) και

β) οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) της δημόσιας εκπαίδευσης αδυνατούν να παρέχουν ή δεν παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο για λόγους που συνδέονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι συναφείς με αυτόν, βάσει των διατάξεων του άρθρου 111 του ν. 4821/2021 (Α’ 134), όπως διαμορφώθηκαν με το άρθρο 95 του ν. 4850/2021 (Α’ 208), παρακαλούμε να προβείτε στην καταχώριση των λειτουργικών αναγκών σας σε εκπ/κούς πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου για την κάλυψη κενών των Σχολικών Μονάδων Γενικής Παιδείας, καθώς και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) θα είναι διαθέσιμο για την καταχώριση των σχετικών στοιχείων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης από την Πέμπτη 10/3 μέχρι και την Παρασκευή 11/3 προκειμένου στη συνέχεια οι οικείες αυτών Περιφερειακές Διευθύνσεις να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία απαρέγκλιτα μέχρι και την Τρίτη 15/3/2022.

Δεδομένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συγκεκριμένης μορφής σύμβασης παρακαλούμε όπως είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί στην καταγραφή των σχετικών αναγκών, ανά δομή, βαθμίδα, ειδικότητα και περιοχή πρόσληψης, προκειμένου να αποφευχθούν μεταγενέστερα προβλήματα και στρεβλώσεις.

alfavita.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό