Το μεγάλο Σχέδιο για την Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ, με ένα πλέγμα υπερσύγχρονων δομών, φτάνει στην ολοκλήρωσή του

Το μεγάλο Σχέδιο για την Διαχείριση των Απορριμμάτων στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ, με ένα πλέγμα υπερσύγχρονων δομών, φτάνει στην ολοκλήρωσή του

Πέντε δομές Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών

Δεκατρείς Σταθμούς Μεταφόρτωσης

Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων-ΧΥΤΥ-, αλλά και

Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

Με πόρους του Ταμείο Συνοχής της ΕΕ ύψους 110.000 εκ ευρώ

Το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα της Περιφέρειας ΑΜ-Θ είναι ο σχεδιασμός για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Ένα θέμα που έχει κρατήσει πολλά χρόνια με παρατάσεις, ανασχεδιασμούς και νέες στοχεύσεις. Ένα μείζον ζήτημα για το περιβάλλον και την αλλαγή της εικόνας των παλιών Χωματερών που στοιχίζουν πολλά εκ ευρώ σε πρόστιμα που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια σύγχρονη εικόνα με Ανακύκλωση στην Πηγή, Σταθμούς Μεταφόρτωσης απορριμμάτων σύμμεικτων και μη, Χώρους Υγειονομικούς Ταφής Υπολειμμάτων -ΧΥΤΥ- και όχι απορριμμάτων καθώς γίνεται επεξεργασία.

Η αλήθεια είναι πως παρά την καθυστέρηση πλέον έχει γίνει πολύ καλή δουλειά και έχει φτάσει το πλήρωμα του χρόνου για να λειτουργήσει αρμονικά με όλες του τις δομές με το στοίχημα κερδισμένο για έναν σύγχρονο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων, ύψους 110 εκ ευρώ, από το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, μαζί με μια μικρή συμβολή του φορέα Διαχείρισης της ΔΙΑΑΜΑΘ.

Η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε., ως Περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Π. ΦΟΔΣΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης αποτελεί την Αρχή Σχεδιασμού του «Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ)». Η Μελέτη Επικαιροποίησης του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ (ΦΕΚ 4123 Β/2016) στηρίζεται στις αρχές που τίθενται από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και από το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων (υπ’ αρ. 49 ΠΥΣ 15-12-2015, ΦΕΚ 174/Α/15-12-2015).

Οι υφιστάμενες υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια ΑΜ-Θ αφορούν πέντε (5) Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) (Διδυμοτείχου, Αλεξανδρούπολης, Κομοτηνής, Ξάνθης και Δράμας) ένα δίκτυο από δέκα τρεις (13) Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) (Κ. Νευροκοπίου, Δράμας, Ελευθερούπολης, Θάσου, Ν. Βύσσας, Φερρών, Χρυσούπολης, Σαμοθράκης, Σαπών, Ξάνθης, Κομοτηνής, Διδυμοτείχου, Σουφλίου) και τρεις (3) Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ) (Κομοτηνή, Ξάνθη, Καβάλα).

Η ΔΙΑΑΜΑΘ καταβάλει προσπάθειες για τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση και τη λειτουργία των απαραίτητων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με το ΠΕΣΔΑ. Στο πλαίσιο αυτά έχουν γίνει οι κατάλληλες ενέργειες για τη σύννομη και ορθολογική διαχείριση των ΑΣΑ των Δήμων της ΠΑΜΘ. Αυτό προϋποθέτει την επεξεργασία των σύμμεικτων ΑΣΑ και την εκτροπή του οργανικού κλάσματος αυτών πριν την τελική τους διάθεση, μέχρι και την υλοποίηση των κεντρικών και περιφερειακών ΜΕΑ. Από τις αρχές του 2019, τα σύμμεικτα απορρίμματα υφίστανται επεξεργασία πριν την ταφή στους χώρους των ΧΥΤΑ Κομοτηνής και ΧΥΤΑ Καβάλας καθώς και στη Μονάδα Μηχανικής Διαλογής (ΜΜΔ) Δράμας.

Τα έργα του σχεδιασμού του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ που έχουν ενταχθεί προς χρηματοδότηση ή/και υλοποιούνται με πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι τα ακόλουθα.

 

ΤΜΔΑ Παρανεστίου

Το έργο της Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΜΔΑ) Παρανεστίου, εντός της οποίας θα λειτουργεί ΣΜΑ, πράσινο σημείο και μονάδα κομποστοποίησηςπροδιαλεγμένων οργανικών, βρίσκεται στη φάση της κατασκευής και αναμένεται η ολοκλήρωσή του εντός του Α’ εξαμήνου του 2021.

 

ΜΕΒΑ Δράμας

Το έργο της Μονάδας Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ) Δράμας, που θα επεξεργάζεται προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα, βρίσκεται στη φάση διαγωνιστικής διαδικασίας.

 

ΤΜΔΑ Προσοτσάνης

Στο πλαίσιο Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΙΑΑΜΑΘ, δημοπρατήθηκε το έργο της κατασκευής της ΤΜΔΑ Προσοτσάνης από το Δήμο Προσοτσάνης. Η ΤΜΔΑ περιλαμβάνει ΣΜΑ και μονάδα αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων. Ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η έγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή για την υπογραφή σύμβασης εντός του Α’ εξαμήνου 2021 και η εκκίνηση της κατασκευής του.

 

ΣΜΑ Δοξάτου

Στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΙΑΑΜΑΘ, δημοπρατήθηκε από το Δήμο Δοξάτου το έργο κατασκευής του ΣΜΑ Δοξάτου. Ο διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η έγκριση από τη Διαχειριστική Αρχή για την υπογραφή σύμβασης εντός του Α’ εξαμήνου 2021 και η εκκίνηση της κατασκευής του.

 

ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα ΠΑΜΘ

Η κατασκευή της ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα ΠΑΜΘ στην Αλεξανδρούπολη εξελίσσεται με πολύ καλούς ρυθμούς παρά τις καθυστερήσεις στις διαδικασίες έκδοσης των απαραίτητων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων που οδήγησαν στην παράταση της σύμβασης. Η ΜΕΑ Ανατολικού Τομέα ΠΑΜΘ θα επεξεργάζεται σύμμεικτα απορρίμματα και προδιαλεγμένα οργανικά.

 

ΧΥΤΥ Ανατολικού Τομέα ΠΑΜΘ

Συνεχίζεται η κατασκευή του ΧΥΤΥ Ανατολικού Τομέα ΠΑΜΘ. Για την ολοκλήρωση του εν λόγω έργου απαιτείται να ολοκληρωθεί προηγουμένως η αποκατάσταση του υφιστάμενου ΧΑΔΑ στην περιοχή. Εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται η ολοκλήρωση των δύο αυτών έργων (αποκατάσταση ΧΑΔΑ και κατασκευή ΧΥΤΥ) εντός του 2021.

 

ΜΕΑ και ΧΥΤΥ βορείου Έβρου

Στα πλαίσια της Πράξης «Μελέτες ωρίμανσης της Μ.Ε.Α. και Χ.Υ.Τ.Υ. στο Βόρειο Έβρο», εκπονούνται οι μελέτες ωρίμανσης για τη ΜΕΑ και το ΧΥΤΥ. Χωροθετήθηκε η εγκατάσταση της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ βορείου Έβρου στο Δήμο Ορεστιάδας, με την έκδοση της απαραίτητης βεβαίωσης χωροθέτησης και την έναρξη εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των λοιπών μελετών του έργου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η περιβαλλοντική αδειοδότηση για την έκδοση ΑΕΠΟ και ταυτόχρονα έχει κατατεθεί αίτηση για ένταξη προς χρηματοδότηση του έργου της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ.

 

ΜΕΑ και ΧΥΤΥ Σαμοθράκης

Στα πλαίσια της Πράξης «Μελέτες ωρίμανσης της Μ.Ε.Α. και Χ.Υ.Τ.Υ. στη Σαμοθράκη», εκπονούνται οι μελέτες ωρίμανσης για τη ΜΕΑ και το ΧΥΤΥ. Στη Σαμοθράκη αντιμετωπίστηκαν δυσκολίες κατά τη χωροθέτηση της ΜΕΑ και του ΧΥΤΥ, λόγω της μορφολογίας του νησιού, του γεγονότος ότι μεγάλα τμήματα του νησιού ανήκουν στην ζώνη προστασίας Natura 2000 αλλά και λόγω των πολλών αρχαιολογικών χώρων. Μετά την απόρριψη της βεβαίωσης χωροθέτησης από την αρμόδια υπηρεσία, έχουν γίνει ενέργειες εύρεσης νέου κατάλληλου χώρου, σε συνεργασία με το Δήμο Σαμοθράκης, με την κατάθεση νέου αιτήματος βεβαίωσης χωροθέτησης, που είναι υπό εξέταση.

 

ΧΥΤΑ Καβάλας

Για το έργο της επέκτασης του ΧΥΤΑ Καβάλας υπάρχει προσωρινός ανάδοχος και εντός του Α’ εξαμήνου 2021 αναμένεται η υπογραφή σύμβασης για την έναρξη των εργασιών.

 

ΜΕΑ Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ

Το Δεκέμβριο του 2020 δόθηκε η έγκριση των τευχών δημοπράτησης από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ για το έργο κατασκευής και λειτουργίας της ΜΕΑ Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ στην Καβάλα και εκκίνησε διαγωνιστική διαδικασία τον Ιανουάριο του 2021. Έπειτα από προσφυγή προς την ΑΕΠΠ, ο διαγωνισμός ακυρώθηκε και στόχος είναι η επαναδημοπράτηση του έργου.Το έργο θα επαναδημοπρατηθεί, σύμφωνα με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κωνσταντίνο Κιντή στα τέλη καλοκαιριού με Σεπτέμβριο με την διαφορά πως η δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα Μελέτη-Κατασκευή.

Η ΜΕΑ Δυτικού Τομέα ΠΑΜΘ θα επεξεργάζεται σύμμεικτα απορρίμματα και προδιαλεγμένα οργανικά.

 

ΣΜΑ Παγγαίου

Το Φεβρουάριο του 2020 εντάχθηκε προς χρηματοδότηση από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ η πράξη για την κατασκευή του ΣΜΑ Παγγαίου μετά από αίτηση του Δήμου Παγγαίου και βρίσκονται σε εξέλιξη τα υποέργα της πράξης από το Δήμο Παγγαίου, στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΙΑΑΜΑΘ.

 

ΜΕΒΑ Παγγαίου

H αίτηση του Δήμου Παγγαίου για τη χρηματοδότηση της κατασκευής της ΜΕΒΑ Παγγαίου βρίσκεται υπό αξιολόγηση από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ. Εφόσον ολοκληρωθεί η ένταξη της πράξης, θα προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου από το Δήμο Παγγαίου.

 

ΜΕΒΑ Κρηνίδων

Η αίτηση του Δήμου Καβάλας για τη χρηματοδότηση της κατασκευής της ΜΕΒΑ Κρηνίδων που θα επεξεργάζεται πράσινα απόβλητα βρίσκεται υπό αξιολόγηση από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ και εφόσον ολοκληρωθεί η ένταξη της πράξης, θα προχωρήσει η δημοπράτηση του έργου από το Δήμο Καβάλας.

 

Καφέ κάδος

Για τη χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων με δίκτυο καφέ κάδου, η ΔΙΑΑΜΑΘ προχώρησε σε συνεργασία με τους Δήμους της ΠΑΜΘ σε υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την προμήθεια μέσων συλλογής (κάδοι συλλογής, απορριμματοφόρα οχήματα). Η πρόταση βρίσκεται υπό αξιολόγηση από την ΕΥΔ ΕΠ ΠΑΜΘ.

Η διαχείριση των απορριμμάτων έχει υψηλό κόστος, το οποίο μετακυλίεται στους Δήμους και τελικά στους δημότες. Το κόστος αυτό μπορεί άμεσα να μειωθεί, αυξάνοντας τις ποσότητες που ανακυκλώνονται και εκτρέπονται από τον πράσινο κάδο σύμμεικτων ΑΣΑ των Δήμων. Στο πλαίσιο αυτά η ΔΙΑΑΜΑΘ υποστηρίζει τους ΟΤΑ, στα όρια των δυνατοτήτων της, για την ενίσχυση της ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασιών μέσω του μπλε κάδου, για την προμήθεια μπλε κάδων με κίτρινο καπάκι για την ανάπτυξη του δικτύου χωριστής συλλογής χαρτιού/χαρτονιού, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων κ.α.

Μετά την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) (ΠΥΣ 39/2020 ΦΕΚ 185 Α) θα πρέπει να αναθεωρηθούν τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) ώστε να είναι εναρμονισμένα με τους στόχους του νέου ΕΣΔΑ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό