Το ΜΗΝΥΜΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ : «ΑΓΩΝΑΣ  για την ΑΥΞΗΣΗ του ΜΙΣΘΟΥ»

Το ΜΗΝΥΜΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ : «ΑΓΩΝΑΣ για την ΑΥΞΗΣΗ του ΜΙΣΘΟΥ»

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ  03-10-2021

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ : «ΑΓΩΝΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ»

Σύνηθες φαινόμενο στήν παγκόσμια κοινότητα, εἶναι ἡ διεκδίκηση μέ κάθε τρόπο τῆς αὔξησης τοῦ μεριδίου στόν πλοῦτο. Ἄλλοι κινούμενοι ἀπό ἕνα αἴσθημα δικαίου, ἄλλοι βασιζόμενοι στήν πλεονεξία τους, ἄλλοι ἀποσκοπώντας στή διαμόρφωση ὁμαλῶν κοινωνικῶν συνθηκῶν, ἄλλοι ἀνταγωνιζόμενοι κάποιους πού τούς προσδιορίζουν ὡς προνομιούχους, ἄλλοι στοχεύοντας στή χειραγώγηση μαζῶν, προκειμένου νά τίς ἐκμεταλλευτοῦν κατόπιν γιά τούς δικούς τους σκοπούς, κάνουν λόγο γιά τό «δίκαιο τοῦ ἀγώνα», ἐξεγείρουν ἀνθρώπους, μάχονται καί ἀντιμάχονται σέ μία προσπάθεια νά κατακτήσουν καί νά κατοχυρώσουν οἰκονομικά δικαιώματα καί ἀπολαβές.

Βεβαίως, εἶναι γεγονός ὅτι ἡ ἀνισοκατανομή τοῦ πλούτου εἶναι ἡ κυρίαρχη σκληρή πραγματικότητα, ἡ ὁποία πυροδοτεῖ πολλές ἐντάσεις πού δρομολογοῦν βιαιότητα, ὠμότητες, ἀνθρωπιστικές κρίσεις καί κυρίως σκλήρυνση τῆς καρδιᾶς, μηδενιστικά πιστεύματα  καί  περαιτέρω ἀναπαραγωγή τῆς ἀνομίας καί τῆς ἀδικίας.

Στή σημερινή εὐαγγελική περικοπή ὁ Χριστός, χωρίς νά κάνει καμία ὁποιουδήποτε τύπου οἰκονομική ἀνάλυση, ὑποδεικνύει πώς ὁ ἄνθρωπος θά ἔχει «μισθό» πολύ. «Ὁ μισθός ὑμῶν πολύς ἐν τῷ οὐρανῷ».

Ὁ Κύριος μιλᾶ γιά τήν ἀνθρώπινη καθημερινότητα, τήν ζωή στή συνέχειά της, τόν ἄνθρωπο ὡς πρωταγωνιστή στή συγκεκριμένη ἱστορική συγκυρία. Ἑπομένως, κάνοντας λόγο γιά μισθό ὁ Χριστός δέν ἀναφέρεται μόνο στή μέλλουσα θεία ἀνταπόδοση καί δωρεά, ὑπονοεῖ κάτι τό ὁποῖο ἔχει ἐφαρμογή στή γῆ, ἀλλά ἀντέχει καί στήν αἰωνιότητα. Πῶς μᾶς συμβουλεύει ὁ Χριστός ν’ αὐξήσουμε τόν μισθό μας; Καταργώντας τήν ἀνταποδοτική λογική καί ξεκινώντας μία ἅμιλλα γιά τό ποιός θά ὑπερκεράσει τόν ἄλλο στήν προσφορά καί τήν φροντίδα. Καί τί ἀκριβῶς συνιστᾶ; Κάνετε στούς ἄλλους ἀνθρώπους ὅ,τι θέλετε ἐκεῖνοι νά κάνουν σ’ ἐσᾶς. Προλάβετέ τους στήν ἀγάπη, ξεπεράστε τους στήν προσφορά, φροντίστε τους, ὥστε νά νιώσουν ἀγάπη. Μήν ὑποτάσσεστε στήν ἀνταποδοτική λογική.

Ἄν ἀγαπᾶτε μόνον ὅσους σᾶς ἀγαποῦν ποιό τό ὄφελος; Κι ἄν κάνετε καλό σέ ὅσους σᾶς εὐεργετοῦν, πάλι ποιό τό ὄφελος; Κι ἄν δανείζετε μόνο σέ ὅσους ἐλπίζετε ὅτι θά σᾶς τά ἐπιστρέψουν καί πάλι, ποιό τό ὄφελος;

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό