Το νέο Δ.Σ. της ΕΑΑΜΘ για την επόμενη τριετία

Το νέο Δ.Σ. της ΕΑΑΜΘ για την επόμενη τριετία

Γνωρίζεται ότι στην Κομοτηνή, την 17/12/2021, μετά από πρόσκληση του Αστυνόμου Α΄ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗ Άγγελου, Διοικητή του Α.Τ. Παγγαίου και πρώτου σε αριθμό ψήφων κατά τις αρχαιρεσίες της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, που πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 15/12/2021 με ηλεκτρονική ψηφοφορία, συνήλθαν τα νεοεκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, με βασικό αντικείμενο της συνεδρίασης, την κατανομή θέσεων και αξιωμάτων στο Δ.Σ. αυτής για την χρονική περίοδο 2021-2024, κατά τα προβλεπόμενα στα σχετικά άρθρα του Καταστατικού της.

Μετά από τις προβλεπόμενες διαδικασίες (άρθρο 13 Καταστατικού Ε.Α.Α.Μ.Θ.) και αφού τέθηκαν οι υποψηφιότητες για τα αξιώματα, ακολούθησε ψηφοφορία και ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε και συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο – Προεδρείο της Ένωσης, υπό την ακόλουθη σύνθεση-κατανομή Αξιωμάτων:

Πρόεδρος Α/Α΄ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ Άγγελος Α.Τ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Γενικός Γραμματέας Α/Β΄ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗΣ Σταύρος Δ.Α. ΞΑΝΘΗΣ / ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
Α΄ Αντιπρόεδρος Α/Α΄ ΤΣΙΑΜΗΣ Νικόλαος Τ.Α. ΞΑΝΘΗΣ
Β΄ Αντιπρόεδρος Α/Υ ΖΙΩΓΑΣ Γεώργιος Τ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Γ΄Αντιπρόεδρος Υ/Α΄ ΚΑΜΠΑΚΑΚΗΣ Αργύριος Δ.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ / ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας Α/Β΄ ΖΟΥΠΗ Κορίνα – Αικατερίνη ΓΕ.Π.Α.Δ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. ΘΡΑΚ. / Τ.Δ.Ε.
Οργανωτικός Γραμματέας Α/Α΄ ΧΑΤΖΑΚΗ Πασχαλιώ Α.Τ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Εκτελεστικός Γραμματέας Υ/Β΄ ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Πέτρος Τ.Τ. ΔΡΑΜΑΣ
Ταμίας Α/Β΄ ΓΙΑΓΚΟΥΖΙΔΗΣ Αναστάσιος Α.Τ. ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό