Το Οικονομικό Επιμελητήριο αντιδρά κατά του νομοσχεδίου για το νερό

Το Οικονομικό Επιμελητήριο αντιδρά κατά του νομοσχεδίου για το νερό

Το 1ο Περιφερειακό Τμήμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, εκφράζει την αντίθεσή του σχετικά με το πρόσφατο νομοσχέδιο που προβλέπει την Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και την διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος, την διαχείριση αστικών αποβλήτων και την ενίσχυση της υδατικής πολιτικής.

 

 

Ειδικότερα, στο άρθρο 7 του σχεδίου νόμου αναφέρεται ότι: «Ο έλεγχος, η ρύθμιση και η εποπτεία της αγοράς ενέργειας, καθώς και ο έλεγχος, η ρύθμιση και η εποπτεία θεμάτων σχετικών με την παροχή υπηρεσιών ύδατος και διαχείρισης αστικών αποβλήτων, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ασκούνται από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων, η οποία αποτελεί την εθνική ρυθμιστική αρχή σε θέματα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, υπηρεσιών ύδατος και διαχείρισης αστικών αποβλήτων».

Με βάση τα παραπάνω επισημαίνουμε ότι δεν υφίσταται ανάγκη δημιουργίας ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής στο νερό καθώς δεν υπάρχει ανταγωνιστικό πλαίσιο. Με άλλα λόγια δεν υπάρχει ελεύθερη αγορά, την οποία πρέπει να εποπτεύσει, να ελέγξει και να ρυθμίσει για να τηρηθούν οι κανόνες ανταγωνισμού.

 

 

Επιπρόσθετα, η διαχείριση του νερού από τις ΔΕΥΑ γίνεται με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον (ως κοινωφελείς και ανταποδοτικές επιχειρήσεις) και κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της παροχής των υπηρεσιών ύδρευσης υπονομεύει την έννοια του νερού ως δημόσιο αγαθό.

Η Τοπική Διοίκηση του 1ου Περιφερειακού Τμήματος του Ο.Ε.Ε., εναντιώνεται σε κάθε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του νερού και προασπίζει τον δημόσιο χαρακτήρα του.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό