«Τρέχει» το πρόγραμμα PONTOS το ΔΠΘ

«Τρέχει» το πρόγραμμα PONTOS το ΔΠΘ

Νέα γενιά επιστημόνων μετατρέπουν τα δορυφορικά δεδομένα σε χρήσιμη πληροφορία μέσω του έργου PONTOS

Ολοκληρώθηκε το διαδικτυακό σεμινάριο κατάρτισης με αντικείμενο την «Αξιοποίηση Δεδομένων Δορυφορικών Συστημάτων Παρατήρησης της Γης» που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 13-14 Οκτωβρίου από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΤΜΠ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στο πλαίσιο του έργου «PONTOS-Περιβαλλοντική Παρακολούθηση της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας με την υποβοήθηση του συστήματος Copernicus».

Ο πρώτος Κύκλος Κατάρτισης προσέλκυσε πάνω από 70 στελέχη Περιφερειακών Διοικήσεων, Δήμων, Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης, νέους επιστήμονες, φοιτητές και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο πρωτογενή τομέα.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευθούν σε θέματα που αφορούν την αξιοποίηση της τεχνολογίας δορυφορικής παρακολούθησης για την αποτίμηση της παράκτιας διάβρωσης, την συστηματική παρακολούθηση και εκτίμηση του ευτροφισμού στις λιμνοθάλασσες και την βελτίωση της χρήσης νερού στην γεωργία μέσω συστημάτων άρδευσης ακριβείας στην περιοχή του Δέλτα του Νέστου.

Η προσέγγιση του έργου PONTOS στηρίζεται στην χρήση δοκιμασμένων τεχνολογικών εφαρμογών αιχμής για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης του περιβάλλοντος και της γεωργίας με την αξιοποίηση των δορυφορικών δεδομένων και την πιστοποίηση τους σε τοπική κλίμακα μέσω του εκτεταμένου δικτύου αισθητήρων και σταθμών παρακολούθησης που έχει αναπτύξει το ΤΜΠ/ΔΠΘ.

Το δίκτυο αυτό εγκαταστάθηκε και λειτουργεί την τελευταία 15ετία τόσο στην χερσαία όσο και στην θαλάσσια ζώνη της περιοχής με την χρηματοδότηση κυρίως διευρωπαϊκών προγραμμάτων συνεργασίας και έρευνας.

«Δημιουργούμε σταδιακά την υποδομή για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε τοπικές επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες και συμβάλλουμε στην δημιουργία μίας νέας γενιάς επιστημόνων ικανής να μετατρέπει τα επιστημονικά δεδομένα σε χρήσιμη πληροφορία και επομένως σε μοχλό για την βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα» ανέφερε στα καταληκτικά συμπεράσματα της 2ήμερης κατάρτισης ο Καθηγητής του ΔΠΘ, Γεώργιος Συλαίος. Από την πλευρά του, ο Επικεφαλής της Ομάδας Έργου του ΕΚΕΤΑ, Δρ. Ιωάννης Μανάκος,τόνισε την σημασία και την αξία της αλληλεπίδρασης με τους τελικούς χρήστες των υπηρεσιών και των προϊόντων που αναπτύσσονται μέσω του έργου PONTOS αλλά και τα οφέλη της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών με τις χώρες της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας.

Πράγματι, το έργο PONTOS συνενώνει έξι σημαντικούς φορείς από την Ελλάδα, την Αρμενία, την Γεωργία και την Ουκρανία και αποτελεί μία ευκαιρία για την ενίσχυση και την εμβάθυνση των σχέσεων με αυτές τις χώρες που συνδεόμαστε σε πολλαπλά επίπεδα.

Ο επόμενος κύκλος κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί στο τέλος του 1ου εξαμήνου του 2022 σε συνεργασία με τον Δήμο Νέστου και θα περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση στο πεδίο, η οποία ακυρώθηκε αυτή την φορά λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό