Ξεκινά ο εκσυγχρονισμός του λιμένα Ελευθερών στη Νέα Πέραμο Καβάλας

Ξεκινά ο εκσυγχρονισμός του λιμένα Ελευθερών στη Νέα Πέραμο Καβάλας

Τον εκσυγχρονισμό του λιμένα Ελευθερών στη Νέα Πέραμο Καβάλα αποφάσισε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Συγκεκριμένα, υπεγράφη από τον γ.γ. του ΥΠΑΑΤ, Δημήτρη Παπαγιαννίδη η πράξη που εντάσσει τον εκσυγχρονισμό του λιμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προώθηση της περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τη χρήση των πόρων, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία και Θάλασσα» και στο Μέτρο 3.1.23.

Επίσης είναι καθορισμένος ως λιμένας – τόπος εκφόρτωσης/μεταφόρτωσης σκαφών παράκτιας αλιείας και ξιφία.

Συγκεκριμένα, οι παρεμβάσεις στην παρούσα φάση αφορούν εργασίες στη χερσαία ζώνη του υφιστάμενου λιμενίσκου, όπως εργασίες διαμόρφωσης της οδού πρόσβασης της χερσαίας ζώνης Λιμένα Ελευθερών στην Ν. Πέραμο του Δήμου Παγγαίου. Προβλέπεται επίσης η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους αλιείς με την τοποθέτηση προσκρουστήρων για τον ασφαλή ελλιμενισμό των σκαφών καθώς και την τοποθέτηση υπαίθριων διανομέων ρεύματος – νερού με προπληρωμένη κάρτα για την εξυπηρέτησή τους. Για την περιβαλλοντική ασφάλεια του λιμένα προβλέπεται η προμήθεια κατάλληλου αντιρρυπαντικού εξοπλισμού προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος.

«Με την ολοκλήρωση της Πράξης επιτυγχάνεται η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους διακινούμενους αλιείς και κατοίκους της περιοχής στο πλαίσιο βελτίωσης της προσβασιμότητας και της ασφάλειας στο θαλάσσιο μέτωπο της περιοχής και συγκεκριμένα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ελευθερών» τονίζει το ΥΠΑΑΤ.

 

Για την υλοποίηση της Πράξης προβλέπεται να εκτελεστούν τα ακόλουθα υποέργα:

– 1ο υποέργο – «Διαμόρφωση οδού πρόσβασης εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Ελευθερών» – Π/Υ 499.000,00€. Αφορά στη δαπάνη για την αποκατάσταση οδού πρόσβασης στον λιμένα με κατασκευή ασφαλτοτάπητα με πλήρη διαχείριση ομβρίων υδάτων και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων για την ασφαλέστερη διακίνηση των αλιευμάτων.

– 2ο υποέργο – «Προμήθεια α) ελαστικών κυλινδρικών αποσβεστήρων ενέργειας και β) υπαίθριων διανομέων ρεύματος – νερού με προπληρωμένη κάρτα»- Π/Υ 187.506,35€. Αφορά στη δαπάνη προμήθειας ελαστικών προσκρουστήρων και υπαίθριων διανομέων ρεύματος – νερού με προπληρωμένη κάρτα.

– 3ο υποέργο – «Προμήθεια υλικών αντιρρυπαντικού εξοπλισμού»- Π/Υ 90.497,56€. Αφορά στη δαπάνη προμήθειας αντιρρυπαντικού εξοπλισμού για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό