Ξεκινούν οι αιτήσεις στο ΔΙΕΚ του ΠΓΝΑ για το τμήμα Βοηθών Νοσηλευτών

Ξεκινούν οι αιτήσεις στο ΔΙΕΚ του ΠΓΝΑ για το τμήμα Βοηθών Νοσηλευτών

Ξεκινούν οι αιτήσεις για τις εγγραφές στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ) του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης για τη λειτουργία του Τμήματος: Βοηθών Νοσηλευτών με ειδικότητα: Β. Νοσηλευτικής, Γενικής Νοσηλείας (Α ́ εξάμηνο) του εκπαιδευτικού έτους 2021 – 2022.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις με τα παρακάτω δικαιολογητικά τους στην γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ – Π.Γ.Ν.Α καθημερινά από 1 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρες: 08:30 π.μ.- 14:00 μ.μ.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

  • Αίτηση (παρέχεται από το ΙΕΚ)
  • Απολυτήριο Λυκείου (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΛ, 6τάξιο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΤΕΕ Β ́ Κύκλου Σπουδών) ή ισότιμος τίτλος αυτού ημεδαπής ή αλλοδαπής (φωτοαντίγραφο και επίδειξη πρωτότυπου)
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (φωτοαντίγραφο και επίδειξη πρωτότυπου)
  • Ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο και άδεια παραμονής για αλλοδαπούς υπηκόους (φωτοαντίγραφο και επίδειξη πρωτότυπου)
  • Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας)
  • Πιστοποιητικό γέννησης
  • Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (εάν διατίθενται)

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι κατοχυρώνουν δικαίωμα εγγραφής κατόπιν μοριοδότησης και της θέσης κατάταξης τους.

Για περισσότερες πληροφορίες: μπορείτε να στείλετε email στο diek@pgna.gr ή μπορείτε να τηλεφωνήσετε στα τηλέφωνα 2551352233-4 fax: 2551352235, Διεύθυνση: Δ.Ι.Ε.Κ – Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, Δραγάνα, Τ.Κ 68100, Αλεξανδρούπολη (άνωθεν του τμήματος επειγόντων περιστατικών).

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό