«Ξεκινούν οι δηλώσεις συμμετοχής για τα Επιχειρηματικά Βραβεία 2023“ Νέστωρ Τσανακλής”, που διοργανώνει το Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης

«Ξεκινούν οι δηλώσεις συμμετοχής για τα Επιχειρηματικά Βραβεία 2023“ Νέστωρ Τσανακλής”, που διοργανώνει το Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης

Το Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης διοργανώνει, για πρώτη φορά, τα Επιχειρηματικά Βραβεία 2023 «Νέστωρ Τσανακλής», για διακεκριμένες επιχειρήσεις  της Ροδόπης, σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ.

Τα βραβεία έχουν ως στόχο να αναδείξουν το επιχειρηματικό όραμα, την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα, τη βιώσιμή ανάπτυξη, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το διεθνοποιημένο προσανατολισμό, την κοινωνική ευθύνη καθώς και τα θετικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων.

Οι κατηγορίες που προκηρύσσονται για το 2023 είναι οι εξής:

  • Βραβείο Οικογενειακής Επιχείρησης
  • Βραβείο Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
  • Βραβείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας
  • Βραβείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού & Νέων Τεχνολογιών
  • Βραβείο Εξωστρέφειας και Διεθνούς Παρουσίας
  • Βραβείο Πράσινης Επιχειρηματικότητας
  • Βραβείο Τοπικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
  • Βραβείο Αύξησης της Απασχόλησης

Η πρόσκληση απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις μέλη του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, ανεξάρτητα από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και το οικονομικό τους μέγεθος.

Θα δοθούν συνολικά οκτώ βραβεία και κάθε επιχείρηση κατά την υποβολή της αίτησής της, επιλέγει μόνο μία από τις οκτώ κατηγορίες βραβείων.

Η Επιτροπή του Οικονομικού Τμήματος του ΔΠΘ, ελέγχοντας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια αξιολόγησης, ποιοτικά και ποσοτικά, θα γνωμοδοτήσει στο Δ.Σ. του ΕΒΕΡ  για τις επιχειρήσεις που θα βραβευτούν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση υποψηφιότητας μέχρι την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022, συμπληρώνοντας μια ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής, με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την επιχείρηση τους και μια υπεύθυνη δήλωση.

Όλα τα ανωτέρω είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου www.everodopi.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τα έντυπα συμμετοχής, οι επιχειρήσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με το Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης στο 2531022547. Υπεύθυνη κα Στίγκα Γεωργία.

Ερωτήσεις μπορούν να υποβληθούν και στο e-mail : everodopis@gmail.com

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό