Ξεπέρασαν τα €13,5 δισ. οι ελληνικές εξαγωγές στο α’ τρίμηνο του 2023

Ξεπέρασαν τα €13,5 δισ. οι ελληνικές εξαγωγές στο α’ τρίμηνο του 2023

Μείωση κατά 19,0% σημείωσε το εμπορικό έλλειμμα

Αύξηση σημείωσαν όλοι οι κλάδοι εκτός πετρελαιοειδών το μήνα Μάρτιο

Σε ιδιαίτερα θετικά επίπεδα κινήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στο α’ τρίμηνο του 2023 αφού ξεπέρασαν τα €13,5 δισ. και σημείωσαν αύξηση κατά 17,8% έναντι του α’ τριμήνου του 2022. Αντίστοιχα, σημαντική μείωση της τάξης των €1,7 δισ. ευρώ, δηλαδή 19,0%, κατέγραψε το εμπορικό έλλειμμα. Ωστόσο, παρά τη συνολικά θετική εικόνα, αξίζει να επισημανθεί πως ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών βαίνει μειούμενος καθώς από 30,2% τον Ιανουάριο 2023 (y-o-y) και 19,9% τον Φεβρουάριο 2023 (y-o-y), τον Μάρτιο 2023 ανήλθε σε 5,7% (y-o-y). Αναλυτικά, με βάση τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και την επεξεργασία του ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, η αξία των ελληνικών εξαγωγών τον Μάρτιο του 2023 ανήλθε σε €4.800,8 εκατ. έναντι €4.540,3 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2022, με την αύξηση να ανέρχεται σε €260,5 εκατ., δηλαδή 5,7%. Οι εισαγωγές κινήθηκαν, επίσης, ανοδικά (€293,8 εκατ., δηλαδή 4,1%) και από €7.090,2 εκατ. πέρυσι ανήλθαν σε €7.384,0 εκατ. φέτος. Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα ύψους €2.583,2 εκατ., αυξημένο οριακά κατά €33,3 εκατ., δηλαδή 1,3% συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2022.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Μάρτιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαρ 23* Μαρ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 4.800,8 4.540,3 260,5 5,7%
Εισαγωγές 7.384,0 7.090,2 293,8 4,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.583,2 -2.549,9 -33,3 1,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αν χαρτογραφήσουμε τις εμπορευματικές μας συναλλαγές χωρίς τα πετρελαιοειδή, βλέπουμε πως η πορεία τους είναι ακόμη καλύτερη, καθώς οι εξαγωγές κατέγραψαν αύξηση κατά 13,0%, δηλαδή €406,5 εκατ. και έφτασαν τα €3.530,1 εκατ. και οι εισαγωγές αύξηση κατά 3,2%, δηλαδή €168,1 εκατ. και έφτασαν τα €5.455,9 εκατ. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό έλλειμμα άνευ πετρελαιοειδών μειώθηκε κατά 11,0%, δηλαδή €238,4 εκατ. και έφτασε τα €1.925,8 εκατ.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΜάρτιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαρ 23* Μαρ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 3.530,1 3.123,6 406,5 13,0%
Εισαγωγές 5.455,9 5.287,8 168,1 3,2%
Εμπορικό Ισοζύγιο -1.925,8 -2.164,2 238,4 -11,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σημαντική αύξηση κατά €2.073,1 εκατ., δηλαδή 17,8%, κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές στο α’ τρίμηνο του 2023, καθώς ανήλθαν σε €13.713,3 εκατ. φέτος έναντι €11.640,2 εκατ. πέρυσι. Η αξία των εισαγωγών κατέγραψε μικρή αύξηση και από €20.554,2 εκατ. πέρυσι ανήλθε σε 20.933,9 εκατ. φέτος (€397,7 εκατ., δηλαδή 1,8%), ενώ το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 19,0%, δηλαδή €1.693,4 εκατ. και ανήλθε σε €7.220,6 εκατ. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά 12,7% (δηλαδή €1.057,5 εκατ.) και ανήλθαν σε €9.359,4 εκατ., και οι εισαγωγές αυξημένες κατά 2,1% (δηλαδή €307,5 εκατ.) και ανήλθαν σε €14.844,6 εκατ.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Μάρτιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Μαρ 23* Ιαν-Μαρ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Εξαγωγές 13.713,3 11.640,2 2.073,1 17,8%
Εισαγωγές 20.933,9 20.554,2 379,7 1,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο -7.220,6 -8.914,0 1.693,4 -19,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Οριακή μείωση κατέγραψαν οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων (€8,6 εκατ., δηλαδή 0,4%), ενώ ανάλογη πορεία είχαν οι εξαγωγές πρώτων υλών (μείωση €25,2 εκατ., δηλαδή 4,8%) και μη ταξινομημένων προϊόντων (μείωση €22,0 εκατ., δηλαδή 12,7%). Αντίθετα, οι υπόλοιποι κλάδοι κατέγραψαν αύξηση εξαγωγών. Συγκεκριμένα, ανοδική πορεία κατέγραψαν οι εξαγωγές τροφίμων (€256,9 εκατ., δηλαδή 15,8%), χημικών (€220,2 εκατ., δηλαδή 14,5%), μηχανημάτων και οχημάτων (€140,3 εκατ., δηλαδή 12,0%), διάφορων βιομηχανικών (€116,9 εκατ., δηλαδή 15,0%), λιπών και ελαίων (€389,5 εκατ., δηλαδή 181,9%) και ποτών και καπνών (€70,0 εκατ., δηλαδή 30,2%).

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Μάρτιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Μαρ 23* Ιαν-Μαρ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Πετρελαιοειδή 4.390,7 3.456,9 933,8 27,0%
Βιομηχανικά 1.937,3 1.945,9 -8,6 -0,4%
Τρόφιμα 1.879,5 1.622,6 256,9 15,8%
Χημικά 1.738,6 1.518,4 220,2 14,5%
Μηχ/τα-Οχήματα 1.314,4 1.174,1 140,3 12,0%
Διαφ. Βιομηχανικά 898,4 781,5 116,9 15,0%
Λίπη-Έλαια 603,7 214,2 389,5 181,9%
Πρώτες Ύλες 497,7 522,9 -25,2 -4,8%
Ποτά-Καπνά 302,0 232,0 70,0 30,2%
Μη ταξινομημένα 151,1 173,1 -22,0 -12,7%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 9.322,7 8.184,6 1.138,1 13,9%
Σύνολο** 13.713,4 11.641,6 2.071,8 17,8%

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Μάρτιος 2022/2023

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Μαρ 23* Μαρ 22* Διαφορά 23/22 ΕΤ 23/22
Πετρελαιοειδή 1.281,4 1.474,9 -193,5 -13,1%
Βιομηχανικά 729,9 754,6 -24,7 -3,3%
Τρόφιμα 727,9 592,5 135,4 22,9%
Χημικά 648,4 586,1 62,3 10,6%
Μηχ/τα-Οχήματα 535,9 449,0 86,9 19,3%
Διαφ. Βιομηχανικά 324,2 290,7 33,5 11,5%
Λίπη-Έλαια 196,1 81,8 114,3 139,8%
Πρώτες Ύλες 181,9 165,4 16,5 10,0%
Ποτά-Καπνά 119,5 89,6 29,9 33,4%
Μη ταξινομημένα 55,5 56,6 -1,1 -1,9%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 3.519,3 3.066,1 453,2 14,8%
Σύνολο** 4.800,7 4.541,0 259,7 5,7%

 

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

 Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Μάρτιος 2022/2023

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Στα κράτη μέλη της ΕΕ (27) απεστάλη το 58,1% των ελληνικών προϊόντων αξίας περίπου €8,0 δισ. ενώ το 41,9% (περίπου €5,7 δισ.) απεστάλη στις Τρίτες Χώρες. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσαν τους σημαντικότερους προορισμούς για τα ελληνικά αγαθά με τα ποσοστά να διαμορφώνονται σε 66,9% για την ΕΕ (27) και σε 33,1% για τις Τρίτες Χώρες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό