Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών για το έργο: Βελτίωση Βατότητας οδού Κιμμέρια, Έρανος, Λιβάδι, Ανθηρό, Πριόνιο»

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών για το έργο: Βελτίωση Βατότητας οδού Κιμμέρια, Έρανος, Λιβάδι, Ανθηρό, Πριόνιο»

Στην υπογραφή νέας Προγραμματικής Σύμβασης προχώρησε,ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.» με τον Δήμο Ξάνθης, επισφραγίζοντας την εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των δύο φορέων.

Πιο συγκεκριμένα, την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022στην Κομοτηνή, ο Πρόεδρος της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε. κ. ΑθανάσιοςΛάπατας και ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. ΜανώληςΤσέπεληςυπέγραψαν προγραμματική σύμβαση με τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών για το έργο: Βελτίωση Βατότητας οδού Κιμμέρια, Έρανος, Λιβάδι, Ανθηρό, Πριόνιο».

Το εν λόγω έργο θα εξασφαλίσει την ευκολότερη και ασφαλέστερη μετακίνηση των κατοίκων των ορεινών οικισμών Εράνου, Λιβαδίου, Ανθηρού και Πριονίου προς τον οικισμό Κιμμερίων και κατ’ επέκταση προς την πόλη της Ξάνθης. Πρόκειται για την αναβάθμιση των επαρχιακών και αγροτικών οδών της Δ.Ε. Ξάνθης συνολικού μήκους 12,23 χλμ, οι οποίες σήμερα παρουσιάζουν αρκετές φθορές επί του οδοστρώματος και χρήζουν άμεσης παρέμβασης.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.», υιοθετώντας τους καταστατικούς του σκοπούς για συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ, έρχεται να συμβάλει καθοριστικά στην υλοποίηση του έργου του Δήμου Ξάνθης, εκπονώντας τις απαραίτητες τεχνικές μελέτες.

Ο Πρόεδρος της Κ.ΚΑΡΑΘΕΩΡΗ Α.Ε. Αθανάσιος Λάπατας, με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, δήλωσε: «Σκοπός μας είναι η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, με στόχο την από κοινού εκτέλεση της δημόσιας αποστολής μας. Βασική μας προτεραιότητα, πάντα, είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή κατάλληλων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και η υλοποίηση έργων,που  καλύπτουν τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης, συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία τους και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο»

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό