1.267.186€ για τα δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων στην πόλη της Αλεξανδρούπολης

1.267.186€ για τα δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων στην πόλη της Αλεξανδρούπολης

Τη σύμβαση έργου “Συμπλήρωση Δικτύων αποχέτευσης Ομβρίων Πόλης Αλεξανδρούπολης”, αρχικού προϋπολογισμού 2.890.000,00€ υπέγραψε σήμερα ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης και Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης Γιάννης Ζαμπούκης, με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., Βασίλη Λαμπρινίδη.
Στο έργο προβλέπεται η κατασκευή των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων από πλαστικούς σωλήνες διατομών Φ 200, Φ400, Φ 500, Φ 600, Φ 800 mm συνολικού μήκους 12,50 χιλιομέτρων, φρεάτια υδροσυλλογής και φρεάτια επίσκεψης – ελέγχου.
Οι περιοχές κατασκευής των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων είναι οι περιοχές Αγ. Βασιλείου, Παρμενίωνα, ΚΕΓΕ, Αγ. Δημητρίου (εφορία), ενώ επίσης προβλέπεται η σύνδεση δικτύων από την οδό Ρόδου και η αντικατάσταση εγκάρσιων σχαρών.
Η ολοκλήρωση του έργου κατασκευής των δικτύων αποσκοπεί στη συλλογή των ομβρίων υδάτων στις περιοχές της πόλης της Αλεξανδρούπολης και τη μεταφορά τους σε υφιστάμενους αποδέκτες, δεδομένου ότι οι περιοχές αυτές αντιμετωπίζουν σοβαρά πλημμυρικά προβλήματα σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” εξ ολοκλήρου και έχει προθεσμία ολοκλήρωσης 16 μήνες.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό