1.700 μόνιμοι στους δήμους όλης της χώρας

1.700 μόνιμοι στους δήμους όλης της χώρας

Γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία και τα απολυτήρια

Η αρμόδια γραμματεία του υπουργείου Εσωτερικών ετοιμάζει το νέο πλαίσιο λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας.

Με την επικύρωση των νομοθετικών τροποποιήσεων -οι οποίες μπορούν να περάσουν εμβόλιμα σε οποιοδήποτε σχέδιο νόμου- το ΥΠ.ΕΣ. θα είναι σε θέση να αποστείλει ενημέρωση στο ΑΣΕΠ για την έκδοση της νέας προκήρυξης.

Υπενθυμίζεται ότι, αρχικώς, οι θέσεις ήταν 1.200. Ωστόσο οι αιρετοί έθεσαν αίτημα στον κ. Βορίδη να αυξηθούν στις 1.700 προκειμένου να επανασυσταθεί το Σώμα (ακόμη και) σε περιοχές όπου είχε πάψει να λειτουργεί.

Ο τελικός αριθμός των θέσεων δεν έχει ακόμα “κλειδώσει”. Όμως, πληροφορίες θέλουν τον υπουργό Εσωτερικών να βλέπει θετικά το αίτημα των δημάρχων.

Σε κάθε περίπτωση οι θέσεις είναι μόνιμες και κατανέμονται σε όλη τη χώρα, με τη “μερίδα του λέοντος”, πάντως, να καταλήγει στα μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα κλπ).

 

Μέσω ΑΣΕΠ οι προσλήψεις

Η επιλογή του νέου προσωπικού θα γίνει με τα κλασσικά κριτήρια των προκηρύξεων “Κ” (μόρια). Ο διαγωνισμός θα εκδοθεί από το ΑΣΕΠ, το οποίο και θα διεκπεραιώσει τις διαδικασίες από την αρχή έως το τέλος.

Οι όποιες σκέψεις για διενέργεια γραπτού διαγωνισμού εγκαταλείφθηκαν γρήγορα, καθώς το ΥΠ.ΕΣ. και, κυρίως, οι δήμαρχοι επιθυμούν ο διαγωνισμός να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις μόνιμες θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία οφείλουν να γνωρίζουν τα εξής:

  • Απαιτείται οι υποψήφιοι να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί, προκειμένου για τους κλάδους ΠΕ23 και ΤΕ23, το 30ο έτος και για τον κλάδο ΔΕ23, το 26ο έτος.
  • Για τα φυσικά προσόντα των υποψηφίων γυναικών, προβλέπεται να έχουν ανάστημα, χωρίς υποδήματα, τουλάχιστον 1,67 μ (αντί 1,65 μ), ενώ για τους άνδρες παραμένει ως απαιτούμενο ύψος το 1,70 μ.
  • Απαιτείται ως τυπικό προσόν η γνώση τουλάχιστον μίας εκ των γλωσσών Αγγλικής, ή Γαλλικής, ή Ιταλικής, ή Γερμανικής, ή Ισπανικής σε επίπεδο τουλάχιστον «Πολύ Καλά», προκειμένου για τους αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ και «Καλά», προκειμένου για τους αποφοίτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η γνώση της οποίας θα πρέπει και να πιστοποιείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Ως τυπικό προσόν συμπεριλαμβάνεται και η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αποκλείονται από τον διαγωνισμό όσοι δεν έχουν πιστοποίηση γνώσης κάποιας από τις προβλεπόμενες ξένες γλώσσες ή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή και επομένως συντελείται κατ’ αυτόν τον τρόπο μια ουσιώδης αναβάθμιση από πλευράς γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού που θα προσλαμβάνεται από εδώ και στο εξής στην Δημοτική Αστυνομία.

 

Σημαντικό

Σύμφωνα με επισημάνσεις στελεχών του υπουργείου Εσωτερικών προς το workenter.gr, στο διαγωνισμό της Δημοτικής Αστυνομίας θα γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία ΑΕΙ – ΤΕΙ και τα απολυτήρια Λυκείου, ΙΕΚ.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό