1.879 προσλήψεις σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου

1.879 προσλήψεις σε υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου

Νέες προσλήψεις θα γίνουν σε Δημόσιο και φορείς το επόμενο διάστημα.

Ζητούνται υποψήφιοι των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΔΕ, ΥΕ).

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 – 65 ετών.

Δείτε τις αποφάσεις:

Προσλήψεις 18 ατόμων στον ΔΕΔΔΗΕ (προκηρύξεις)

ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο δύο προκηρύξεις με 399 μόνιμες θέσεις

Προσλήψεις 296 ατόμων στη ΔΕΗ (προκηρύξεις)

Προσλήψεις 80 ατόμων στο ΕΚΚΕ (προκήρυξη)

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 3 ατόμων στο ΕΚΚΑ

Προσλήψεις 5 ατόμων στην Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων

ΑΣΕΠ: 565 προσλήψεις στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (προκήρυξη)

Προσλήψεις 10 ατόμων στον ΔΕΔΔΗΕ (προκηρύξεις)

Προσλήψεις 13 συμβασιούχων στην ΕΦΑ Χίου

Προσλήψεις 6 ατόμων στην ΕΦΑ Λακωνίας

Προσλήψεις 8 ατόμων στην ΕΦΑ Λέσβου

Προσλήψεις 96 ατόμων στη ΔΕΗ (προκηρύξεις)

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 130 ατόμων στον ΕΛΓΑ (προκήρυξη)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό