175 νέους κάδους απορριμμάτων τοποθέτησε ο Δήμος Ιάσμου

175 νέους κάδους απορριμμάτων τοποθέτησε ο Δήμος Ιάσμου

Ο Δήμος Ιάσμου συνεχίζει να φροντίζει για την αναβάθμιση του τομέα της καθαριότητας.

Η προμήθεια νέων κάδων εντάσσεται στα σχέδια της δημοτικής αρχής κι αποσκοπεί τόσο στην κάλυψη αναγκών υγιεινής συλλογής των απορριμμάτων όσο και στην αισθητική εξυγίανση.

Στο πλαίσιο αυτό, τοποθετήθηκαν 175 νέοι κάδοι σε Φωλεά, Δύμη, Αγίασμα, Σώστη και Πολύανθο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό