4η Συνάντηση Εργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής του έργου «CircPro»

4η Συνάντηση Εργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής του έργου «CircPro»

Η κυκλική οικονομία στο επίκεντρο καθώς αποτελεί μονόδρομο για την βιωσιμότητα του πλανήτη

Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλους τους κλάδους της παραγωγής

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης (ΠΑΜΘ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στο έργο CircPro (Smart Circular Procurement) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014-2020, διοργάνωσε και ολοκλήρωσε  -την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021- διαδικτυακά την 4η Συνάντηση Εργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι χώρες Ιταλία, Πορτογαλία, Λιθουανία, Εσθονία, Νορβηγία, Φινλανδία, Βουλγαρία και Ελλάδα.

Οι πόροι που αντιστοιχούν για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ανέρχονται στο ποσό των 220.000 ευρώ!

Επικεφαλής εταίρος είναι η Φινλανδία.

Το έργο χωρίζεται σε δύο φάσεις. Ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2018 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2023.

Όλες οι χώρες που συμμετέχουν καλούνται να καταρτίσουν ένα σχέδιο μέσω του οποίου θα αλλάξουν το γραμμικό μοντέλο οικονομίας το οποίο στηρίζεται στο, ‘παραγωγή, χρήση, απόρριψη’  και θα το αντικαταστήσουν με το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, το οποίο στηρίζεται στην επαναχρησιμοποίηση του αντικειμένου που παρήχθη, έως ότου εξαντληθούν οι χρήσεις του.

Η δεύτερη φάση ξεκινά από τον ερχόμενο Ιούνιο και  θα περιλαμβάνει το σχέδιο εφαρμογής πάνω στο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα είχε προγραμματισθεί να γίνονται επισκέψεις σε επιχειρήσεις, που εφαρμόζουν το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας, σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και μέσω των συναντήσεων να γίνεται ανταλλαγή απόψεων και κυρίως καλών πρακτικών. Πλέον λόγω κορονοϊού όλα αυτά γίνονται με διαδικτυακό τρόπο, ενώ πριν  τον πρώτο εγκλεισμό, είχαν προλάβει να επισκεφθούν ένα εργοστάσιο στην Βουλγαρία το οποίο συλλέγει αντικείμενα-λόγου χάρη λάμπες, μπαταρίες κ.α.- τα τεμαχίζει και τα προορίζει για άλλη χρήση, μέχρι εξαντλήσεως τους.

Η ΠΑΜ-Θ, καθώς ξεκίνησε να ισχύει ο εγκλεισμός, παρουσίασε οπτικό υλικό-βίντεο, πετυχημένες πρακτικές του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας, των επιχειρήσεων Sunlight (Ροδόπη-Ξάνθη) και Δαστερίδη στον Έβρο.

Σύμφωνα με τον Εντεταμένο Σύμβουλο για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα της ΠΑΜ-Θ, Αλέξη Πολίτη, η Περιφέρεια στοχεύει να αλλάξει το πλαίσιο των προμηθειών στις Δημόσιες Συμβάσεις, οι οποίες πλέον και με την βοήθεια του νόμου που ψηφίστηκε και αντικατέστησε τον 4412, το περιβάλλον για να γίνει αυτό πραγματικότητα είναι πιο φιλικό, καθώς δεν θα υπάρχουν ενστάσεις που θα βασίζονται στις τιμές και μόνο.

Αυτό μπορεί να εφαρμοσθεί σε όλους τους κλάδους παραγωγής, όπως του οδοφωτισμού, των Τεχνικών Εργασιών, του Εμπορίου, της Μεταποίησης, στην Καθαριότητα, στη Διαχείριση των αποβλήτων, την Ενέργεια.

« Η κυκλική Οικονομία αναμένεται να  συμπαρασύσει πολλούς και άλλους κλάδους και επιχειρηματίες, καθώς πλέον είναι ο μονόδρομος για έναν βιώσιμο πλανήτη, με όλα αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν λόγω κλιματικής κρίσης», τόνισε ο κ. Πολίτης.

 

Κλίμα 4ης Συνάντησης προγράμματος «CircPro»

Τώρα ειδικότερα σε ότι αφορά την προηγούμενη συνάντηση, σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των εμπλεκόμενων φορέων για την πορεία υλοποίησης του έργου CircPro, τα αποτελέσματα της 5ης Διαπεριφερειακής Συνάντησης που έλαβε χώρα στην Κομοτηνή στις 19 Νοεμβρίου 2020 και η οποίο λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας COVID-19, έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης, τις καλές πρακτικές και τα παραδείγματα δράσεων έξυπνων κυκλικών προμηθειών αναφορικά με την εξοικονόμηση ενέργειας σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης από άλλες χώρες και περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μέλη του Steering Group του έργου, εκπρόσωποι από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΑΜΘ, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο, καθώς και εκπρόσωποι του τεχνικού συμβούλου του ΠΤΑ ΑΜΘ για την υποστήριξη του έργου «CircPro».

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε η μέχρι τώρα πορεία και η ταυτότητα του προγράμματος και αναλύθηκαν προτάσεις τόσο κατά τις προηγούμενες συναντήσεις όσο και κατά την παρούσα αναφορικά με τον σχεδιασμό του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης δημόσιες συμβάσεις, το οποίο αποτελεί βασικό αντικείμενο εργασιών του έργου. Ακολούθησε στη συνέχεια παρουσίαση επιλεγμένων καλών πρακτικών που είχαν παρουσιαστεί από τους εταίρους του έργου CircPro κατά τη διάρκεια των εργασιών της 5ης Διαπεριφερειακής Συνάντησης των εταίρων του έργου. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν:

  η διαδικασία ESCO της εξέλιξης του δημόσιου φωτισμού στην περιοχή του Κεντρικού Alentejo (Πορτογαλία)

  το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού  οδοφωτισμού στην πόλη Vilnius (Λιθουανία),

  η διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργεια από απόβλητα στο Elverum (Νορβηγία),

  η Win – win  συνεργασία μεταξύ ενέργειας και αποβλήτων στην πόλη Kouvola (Φινλανδία),

  οι Διαγωνιστικές διαδικασίες ως συγκεκριμένο μέσο – εργαλείο προστασίας του περιβάλλοντος στην περιφέρεια Piemonte της Ιταλίας και

  το μοντέλο One stop shop για ενεργειακή απόδοση στα κτίρια – Τάση ανακαίνισης, Ανάκτησης  και Ανθεκτικότητας στη Βουλγαρία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε τοποθετήθηκε αρχικά ο κος Αλέξης Πολίτης (εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων), ο οποίος δήλωσε πως η Περιφέρεια ΑΜΘ είναι απόλυτα ικανοποιημένη από τη συμμετοχή στο έργο CircPro, καθώς το έργο στο σύνολο του αναφέρεται σε όρους του μέλλοντος. Η κυκλική οικονομία συμπλήρωσε πως αρχίζει και μπαίνει στις ζωές των ανθρώπων στην Ελλάδα και επομένως είναι απαραίτητη η μετάβαση από το γραμμικό στο κυκλικό μοντέλο της οικονομίας. Οι Δημόσιες συμβάσεις αποτελούν έναν ισχυρό μοχλό για την υιοθέτηση συνολικά των οφελών την κυκλικής οικονομίας, εκφράζοντας ένα μέλλον που πρέπει να προταχθεί και να προωθηθεί.

Γενικότερα, οι συμμετέχοντες στις εργασίες της 4ης Συνάντησης Εργασίας της Περιφερειακής Ομάδας Εφαρμογής αναφέρθηκαν κυρίως στην πρόσφατη αλλαγή της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και στην έγκριση του Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις, όπου στη νέα νομοθεσία υπάρχουν αναφορές για δημόσιες κυκλικές συμβάσεις. Τονίστηκε πως στο εξής οι εφαρμογές κυκλικότητας θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι των διαγωνιστικών διαδικασιών. Ταυτόχρονα υπήρξε προβληματισμός σχετικά με τη χρηματοδότησή μελετών προκειμένου να ωριμάσει η ιδέα της κυκλικότητας.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση του κ. Κουδουμάκη, Προϊστάμενο της Μονάδας Α της ΕΥΔ ΠΕΠ ΑΜΘ, ο οποίος έκρινε χρήσιμη και κρίσιμη τη συνάντηση. Επισήμανε πως όσον αφορά τις Δημόσιες Κυκλικές συμβάσεις υπάρχει συνέργεια και συμπληρωματικότητα σε σχέση με αυτά που προβλέπονται στο ΕΣΠΑ της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 και για το λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψιν όλων των δημόσιων αρχών που εμπλέκονται σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Καταλήγοντας ο κ. Πολίτης ευχήθηκε το πρόγραμμα των επόμενων συναντήσεων και επισκέψεων σε πετυχημένα παραδείγματα των χωρών, να γίνει δια ζώσης και όχι διαδικτυακά.

Εκφράζεται η πεποίθηση  πως αυτό το χρονικό διάστημα θα μπουν οι βάσεις για την επέκταση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας σε όλους τους τομείς της  παραγωγής και μετά το τέλος του προγράμματος-Ιούνιος 2023-, θα υπάρχει το σωστό υπόβαθρο και η συνειδητοποιημένη γνώση για την ολοένα και ευρεία υιοθέτηση του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας, το οποίο αν δεν εφαρμοσθεί επιτακτικά αυτή τη δεκαετία, -που είναι η κρίσιμη για να αντιστραφεί αισθητά η κλιματική κρίση-, οδεύουμε ολοταχώς σε μη αναστρέψιμες ολοκληρωτικές εικόνες καταστροφής στον πλανήτη.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό