ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ἐτέλεσε σήμερα τό πρωΐ τῆς 13ης Σεπτεμβρίου 2021, τήν Ἀκολουθίαν τοῦ Ἁγιασμοῦ, ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου σχολικοῦ ἔτους, εἰς τό 1ον καί τό 7ον Δημοτικόν Σχολεῖον καί κατόπιν εἰς τό 5ον Γυμνάσιον τῆς Κομοτηνῆς.

Ἀπηύθυνε δε ἐγκάρδιον μήνυμα συμπαραστάσεως τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἰδίου προσωπικῶς εἰς τόν ἀγῶνα τῶν νέων γιά τήν ἀπόκτηση τῆς γνώσης.

 

                                  Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό