Ακίνητα εντός και πλησίων δασικών εκτάσων: Νέα καταληκτική ημερομηνία αξιολόγησης και υποβολής δήλωσης

Ακίνητα εντός και πλησίων δασικών εκτάσων: Νέα καταληκτική ημερομηνία αξιολόγησης και υποβολής δήλωσης

Κατόπιν της ανακοίνωσης που εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος σχετικά με την εφαρμογή του «Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων» η νέα καταληκτική ημερομηνία για την εκπόνηση της αξιολόγησης της επικινδυνότητας και την υποβολή τεχνικής έκθεσης είναι η 26η Απριλίου 2024 και για τη λήψη μέτρων και την υποβολή δήλωσης του ιδιοκτήτη η 26η Μαΐου 2024. 

Παράλληλα, θα εκδοθεί άμεσα, νέα εγκύκλιος με αναλυτικές οδηγίες για όλα τα θέματα που αναφέρονται στην ΚΥΑ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό