Ανακοινώθηκε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο «Διεθνής και ευρωπαϊκή οικονομική»

Ανακοινώθηκε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο αντικείμενο «Διεθνής και ευρωπαϊκή οικονομική»

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας-Πανεπιστημιούπολη Καβάλας, γνωστοποιεί σε όσους ενδιαφέρονται να φοιτήσουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο αντικείμενο «Διεθνής και ευρωπαϊκή οικονομική», ότι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση έως και την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση που αναγράφεται στην αίτηση. Τα μαθήματα θα αρχίσουν τον Οκτώβριο του 2022.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διεθνής και ευρωπαϊκή οικονομική», είναι ερευνητικού χαρακτήρα και δεν έχει δίδακτρα. Οι φοιτητές που θα επιλεγούν, θα κληθούν να καταβάλλουν άπαξ το κόστος εγγραφής (έξοδα φακέλου 400€). Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα έχοντας διακριθεί στις ακαδημαϊκές επιδόσεις τους, αποκτούν ένα προβάδισμα κατά την επιλογή τους ως δυνητικοί υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος. Οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: http://mphil-iee.ihu.gr. Για επιπρόσθετη πληροφόρηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Γραμματεία του προγράμματος μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: seciee@af.ihu.gr.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό