«Ανεξάρτητη Κοινωνία Πολιτών» – Απόστολος Ιωάννου : «Τα τελευταία ιδιαίτερα σοβαρά και άκρως ανησυχητικά συμβάντα, χρήζουν άμεσης παρέμβασης και οριστικής λύσης»

«Ανεξάρτητη Κοινωνία Πολιτών» – Απόστολος Ιωάννου : «Τα τελευταία ιδιαίτερα σοβαρά και άκρως ανησυχητικά συμβάντα, χρήζουν άμεσης παρέμβασης και οριστικής λύσης»

Η ανεπαρκής υδροδότηση της Μαρώνειας δεν είναι έκτακτο ή αιφνίδιο γεγονός. Τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρεί συνεχώς και περισσότερο τους κατοίκους της, αλλά και τους εποχιακούς επισκέπτες – τουρίστες που αυξάνονται κατά πολύ τους θερινούς μήνες. Καλή και φιλότιμη η προσπάθεια των τοπικών αντιδημάρχων, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

1.Γιατί όμως ο Δήμαρχος δεν προχώρησε στην ολοκλήρωση δύο νέων υδρευτικών γεωτρήσεων παρ’ όλο που δεσμεύτηκαν αντίστοιχα χρήματα στους δύο προηγούμενους προϋπολογισμούς;

  1. Γιατί δεν ολοκληρώθηκε η προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, παρ’ όλο που οι γεωτρήσεις είχαν επάρκεια νερού και κρίθηκαν κατάλληλες για υδρευτική χρήση;
  2. Γιατί δεν ολοκληρώνεται η προμήθεια και εγκατάσταση του αγωγού μεταφοράς πόσιμου νερού στη δεξαμενή που εγκαταστάθηκε στον “Πλατανίτη” (και παραμένει κενή), προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του παραλιακού μετώπου και να εκτονωθεί το πρόβλημα στον οικισμό ώστε να αποκτήσει μία σχετική αυτονομία; (υπάρχει δεσμευμένη πίστωση 35.000€)

Αν όλα τα παραπάνω τα ολοκλήρωνε η Δημοτική Αρχή, καθώς είχε τις ομόφωνες αποφάσεις των συμβούλων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα δε θα μιλούσαμε για συνεχής διακοπές νερού, για σοβαρά προβλήματα στις ξενοδοχειακές μονάδες, για δυσφήμιση του πλέον δημοφιλούς τουριστικού προορισμού του Δήμου μας και τελικά για στέρηση του πιο πολύτιμου κοινωνικού αγαθού που έχει υποχρέωση να παρέχει ο Δήμος στους κατοίκους του.

Συνέχεια όμως προβλημάτων υδροδότησης, στους περισσότερους οικισμούς του Δήμου. Το είχαμε επισημάνει με τον πιο έντονο και κατηγορηματικό τρόπο σε δελτίο τύπου της Ανεξάρτητης Κοινωνίας Πολιτών.

Οικισμός Ισάλου: Συνεχής και πολύωρες, καθημερινές διακοπές νερού.

Γιατί δεν συμμετέχει η ΕΤΒΑ  με παροχή νερού στον υδατόπυργο του κεντρικού υδραγωγείου στο Βάκο;  Υπάρχει κάποιο πρόβλημα συνεργασίας που δεν το γνωρίζουμε;

Γιατί δεν ολοκληρώνουν το αυτόνομο δίκτυο μεταφοράς νερού που είχε εκτελεστεί πριν 10 χρόνια από την “αποτυχημένη” κατά τον κ. Δήμαρχο διοίκηση Ιωαννάκη, το οποίο είναι κατά 99% έτοιμο να υδροδοτήσει και να καταστήσει αυτόνομο τον οικισμού του Ισάλου, ώστε να έχουν επάρκεια τα υπόλοιπα 3 χωριά της κοινότητας Αμαράντων, που υδρεύονται από την ίδια γεώτρηση; (πρόβλημα εμφανίζεται σε μικρότερο βαθμό και στον οικισμό Αμαράντων)

Γιατί ακύρωσε την εγκεκριμένη μελέτη ανόρυξης υδρευτικής γεώτρησης στο Χαμηλό με ψηφισμένη και εγκεκριμένη πίστωση 40.000€, ώστε να λύσει οριστικά το πρόβλημα υδροδότησης του Χαμηλού, αλλά και του διπλανού οικισμού του Βελκίου, καθώς οι κάτοικοί του είναι πλέον ένα βήμα πριν την υποβολή αιτήματος για βοήθεια στις δικαστικές αρχές, προκειμένου να λύσουν προβλήματα πολυήμερων διακοπών παροχής νερού;

Χωρίς να θέλουμε να γίνουμε “μάντεις κακών”, δυστυχώς η οποιαδήποτε ενδεχόμενη βλάβη θα βρει απροετοίμαστο τον Δήμο μας καθώς τα περισσότερα δίκτυα και ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι παλιά, ενώ πλέον τα αντίστοιχα ταμειακά διαθέσιμα για επισκευή – συντήρηση υδρευτικού δικτύου και εξοπλισμού είναι μηδενικά.

Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Κοινωνίας Πολιτών

Απόστολος Ιωάννου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό