Αντικατάσταση δικτύου Ύδρευσης περιφερειακά του οικισμού Άνθεια

Αντικατάσταση δικτύου Ύδρευσης περιφερειακά του οικισμού Άνθεια

Η υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. προέβη σε αντικατάσταση δικτύου Ύδρευσης περιφερειακά του οικισμού Άνθεια.
Συγκεκριμένα έγινε αντικατάσταση δικτύου νερού 600 m διατομής Φ 63 με καινούργιο , λόγω παλαιότητας αλλά και πολλών θραύσεων που αντιμετωπίζαμε σε καθημερινή βάση σχεδόν.
Ήταν μεγίστη ανάγκη η αντικατάσταση του δικτύου, αφού γινόταν στον οικισμό διακοπή νερού αρκετά συχνά μέσα στο έτος από τις επαναλαμβανόμενες θραύσεις .
Το έργο εκτελέστηκε με ιδίους πόρους.
Το νοικοκύρεμα των δικτύων και η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών είναι υπόθεση όλων.
Η μόνη προϋπόθεση επιτυχίας των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Δ.Ε.Υ.Α.Α. ,είναι η θετική συνεργασία, η διαρκής ενημέρωση και συμμετοχή, η εποικοδομητική κριτική και η παροχή υπηρεσίας σε κάθε δημότη.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό