Απ. Πάνας: Γεφυρώνοντας το Θεσμικό Κόμμα με την Κοινωνία των Πολιτών, φτιάχνουμε την Παράταξη από Κάτω προς τα Πάνω

Απ. Πάνας: Γεφυρώνοντας το Θεσμικό Κόμμα με την Κοινωνία των Πολιτών, φτιάχνουμε την Παράταξη από Κάτω προς τα Πάνω

Η παράταξή μας καθ’ όλη τη μακρά της πορεία μέσα στο χρόνο επιτελούσε μια σειρά από βασικές λειτουργίες που προσδιόριζαν την ίδια του τη φυσιογνωμία ως θεσμός πολιτικής οργάνωσης αλλά και αντιπροσώπευσης, επιτελώντας παράλληλα και την οργανωτική του λειτουργία, σύμφωνα με τις ιδεολογικές και πολιτικές του θέσεις.

Η αυτοοργάνωση, που χαρακτηρίζει την ίδρυση του Κινήματός μας, πέρα από τρόπος λειτουργίας και συσπείρωσης ενεργών πολιτών, είναι μια πολιτική και ιδεολογική έννοια στην οποία οφείλουμε να επενδύσουμε.

Αν εξετάσουμε εντατικότερα την πολιτική ιστορία του χώρου μας, του Κινήματος Αλλαγής – ΠΑ.ΣΟ.Κ., όχι μόνο θα βρούμε την απάντηση αλλά θα δούμε και πως χάριν στην ίδρυση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. χτίστηκαν και οι απτές εννοιολογικές βάσεις του πολιτικο-ιδεολογικού της αυτοοργάνωσης στη χώρα μας.

Τι εννοώ:

Ο ιστορικός μας χώρος εξαρχής χαρακτηριζόταν ως πολυσυλλεκτικός, προοδευτικός και σοσιαλδημοκρατικός καθώς συστέγαζε πολλές και διαφορετικές απόψεις.  Έμοιαζε με μια κοινωνική συμμαχία, ουσιαστικά, ενεργών ανθρώπων απ’ όλη τη χώρα, που ενδιαφέρονταν και συμμετείχαν έχοντας ως σκοπό την αλλαγή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Το κόμμα μας λοιπόν ήταν πάντα ανοιχτό σε όλους όσους ήθελαν να συμμετέχουν. Πάνω σε αυτή του τη λειτουργία στηρίχτηκε και κατάφερε να σφυρηλατήσει ακατάλυτους δεσμούς με την πλειοψηφία του Ελληνικού λαού, προχωρώντας πάντα σε από κοινού γόνιμες συνθέσεις και συλλογικές υπερβάσεις.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. δηλαδή δημιούργησε δεσμούς βαθιάς εκτίμησης και εμπιστοσύνης. Δεσμούς πολιτικούς και συναισθηματικούς με τον κάθε έναν Έλληνα πολίτη καθώς ήταν ουσιαστικά ένα προσβάσιμο κι ανοιχτό κόμμα, το οποίο έμπρακτα απέδειξε, πως η κοινωνία των πολιτών είναι ο μόνος πραγματικός σύμμαχός μας στη μάχη για μια κοινωνία με λιγότερες ανισότητες και καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους μας.

Σήμερα τα δεδομένα έχουνε αλλάξει.

Μιλάμε για την 4η βιομηχανική επανάσταση.

Η έννοια του ανοιχτού κόμματος, πλέον, συμπληρώνεται και ταυτίζεται με το ψηφιακό, ως απόρροια των νέων τεχνολογικών επιτευγμάτων.

  • Η οργανωτική ανασυγκρότησή μας, λοιπόν, έχει σκοπό την προώθηση ενός μοντέλου εσωκομματικής δημοκρατίας, βασιζόμενο στην αδιαμεσολάβητη σχέση ανάμεσα στον Πρόεδρο και το μέλος ή φίλο του κόμματός μας και φυσικά στην ανάδειξη της φυσικής ή διαδικτυακής διαβούλευσης ως βασική αρχή λήψης αποφάσεων. Άλλωστε ένα πολιτικό κόμμα και πόσο μάλλον το δικό μας πρέπει να είναι η κεντρική διαμεσολαβητική δομή ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην κοινωνία.

Θέτουμε λοιπόν τη σχέση κομματικής ηγεσίας και μελών σε νέα βάση κατά τα σύγχρονα πρότυπα, εργαλειοποιώντας ακόμα και τα απλά μέλη ως έναν επιπλέον οργανωτικό πόρο.

Η αυτοοργάνωση επομένως για εμάς αποτελεί ένα συμμετοχικό εγχείρημα, το οποίο θα επανασυνδέσει την εσωκομματική δημοκρατία με τη δημοκρατία σε επίπεδο πολιτικού συστήματος, ανατρέποντας τις όποιες κοινωνικές δυσπιστίες που κατά τα τελευταία χρόνια έχουν χαρακτηρίσει το πολιτικό σώμα απέναντι τόσο στον κομματικό θεσμό όσο και στους δημοκρατικούς θεσμούς.

Αξιοποιώντας την τεχνολογία και τη χρόνια δημοκρατική οργάνωση του πολιτικού μας φορέα, μπορούμε πιο ώριμοι από ποτέ να προχωρήσουμε σε μια σύγχρονη μορφή οργάνωσης,

  • που θα αναδεικνύει πολιτικές θέσεις και
  • θα διατηρεί το θεσμικό χαρακτήρα της,

επιδιώκοντας την αλληλεπίδραση με την κοινωνία και τους φορείς της, στηριζόμενη στην εξωστρέφεια τις συνέργειες και τη δικτύωση.

Αυτοοργάνωση δηλαδή ίσον συμμετοχή και συμμετοχή ίσον δημοκρατία.

Δύναμή μας στο εγχείρημα αυτό είναι οι πολίτες και η συνεχής επικοινωνία μας μεταξύ τους.

Άρα η αυτοοργάνωση δεν πραγματοποιείται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο. Είναι μια συνεχής διαδικασία που ξεκίνησε από τον Ανδρέα Παπανδρέου και τώρα επαναπροσδιορίζεται και ενισχύεται περεταίρω με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

Σήμερα λοιπόν πραγματοποιείται η πρώτη ανοιχτή πρόσκληση. Σε κάθε πολίτη που πιστεύει σε εμάς και θέλει με τις προτάσεις του να συμβάλει στην προσπάθειά μας για ένα καλύτερο αύριο σε κάθε επίπεδο.

Σήμερα απευθύνουμε κάλεσμα στα 270.000 μέλη και φίλους, αλλά και σε όποιον άλλο πολίτη επιθυμεί να δηλώσει  την ενεργή συμμετοχή του στο νέο εγχείρημα.

Σε όσους δηλαδή θέλουν να διαθέσουν  χρόνο, σκέψη και δράση για την παράταξη. Σε όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη νέα μας προσπάθεια. Σε ένα νέο Κίνημα βάσης, συγκροτώντας:

  • επιτροπές αυτοοργάνωσης ανά θεματικό δίκτυο αλλά και
  • τοπικές πρωτοβουλίες πολιτών στους δήμους τους, στις πόλεις τους και στον εργασιακό τους χώρο, ώστε πλέον να αποκτήσουμε φωνή και εκεί που δεν είχαμε.
  1. Άμεσα με τη συμμέτοχη των στελεχών του Κινήματος ξεκινάμε πανελλαδική εξόρμηση, περνώντας το μήνυμα της συμμετοχής, της ανανέωσης, της ενότητας και της πολιτικής αυτονομίας σε κάθε γωνιά της χώρας.
  2. Ενισχύουμε συγχρόνως τον ανοικτό διάλογο  με συλλογικότητες, σωματεία, με οργανώσεις της κοινωνία των πολιτών, υλοποιώντας ειδικές θεματικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα, με φυσική ή ψηφιακή διαδικασία

Τα 3 αυτά βήματα αποσκοπούν στην αναγκαία αποκέντρωση της παράταξής μας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ενώ το

4ο βήμα, η παράλληλη υλοποίηση ή και θεσμοθέτηση των Περιφερειακών Πολιτικών Εργαστηρίων θα συμβάλει στην ενίσχυση της δυνατότητας συμμετοχής των πολιτών, δίνοντας τους απευθείας τον πρώτο λόγο,  με  ανοικτή συμμετοχή, έτσι ώστε να συνδιαμορφωθεί και η ατζέντα του Συνεδρίου μας.

Τέλος υιοθετούμε την καινοτομία της Ψηφιακής οργάνωσης μέσω της ψηφιακής κοινωνίας:

Όλα τα μέλη μπορούν να προτείνουν δίκτυα και θεματικές / οργανώσεις και να προσκαλέσουν και άλλους, στηριζόμενοι από την απευθείας επικοινωνία των μελών και φίλων με τους τομείς πολιτικής του κόμματος .

Ο λαός πρέπει να συμμετέχει σε δημοκρατικές διαδικασίες καθημερινά, όχι κάθε τέσσερα χρόνια. Αυτή ήταν από το 1974 η φιλοσοφία του χώρου μας.

Απλά τώρα θα ενισχυθεί και ψηφιακά.

Ξεκινήσαμε ως Κίνημα Βάσης και Αυτοοργάνωσης κι έτσι ανανεωμένοι συνεχίζουμε.

Δε ξεκινάμε από το μηδέν αλλά επανασυνδεόμαστε με τρόπο σύγχρονο με τους ιστορικούς και ιδεολογικούς δεσμούς μας.

Μαζί με τους πολίτες θα ενώσουμε τις ανησυχίες μας, τους αγώνες μας, τα βιώματά μας και τα οράματά μας για ένα καλύτερο αύριο, όπου το Κίνημα θα αποφασίζει μόνο του για τις θέσεις του.

Σήμερα, πιο επίκαιρη και πιο to the point από ποτέ μοιάζει η αξέχαστη φράση:

«Από το λαό, με το λαό, για το λαό».

Αυτό είναι αυτοοργάνωση!

Και το ζητούμενό μας μέσω της αυτοοργάνωσης είναι να υπάρξουν μηχανισμοί που δεν θα είναι διαχωρισμένοι από την κοινωνία.

Που η διαρκής αναζήτηση και συγκέντρωση εμπειριών θα είναι αυτοσκοπός μας.

Η αυτοοργάνωση της παράταξης είναι μια βαθιά πολιτική επιλογή και δε μπορεί να είναι μια διαδικασία fast track με ημερομηνία λήξης. Οφείλει να μετεξελιχθεί σε  μια μόνιμη υποστηρικτική διαδικασίας στο οργανωμένο κόμμα, που θα γίνεται φορέας έκφρασης των αναγκών των πολιτών και της κοινωνίας.

Επιμένουμε στην αυτοοργάνωση, σημαίνει πως επιδιώκουμε μια διαδικασία ανοιχτής συμμετοχής και συνδιαμόρφωσης του χώρου μας, με όλα τα μέσα.

Σήμερα λοιπόν ανοίγουμε ξανά τις πόρτες του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – Κινήματος Αλλαγής στην κοινωνία με στόχο την από κοινού οικοδόμηση ενός σύγχρονου σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, που με αφετηρία τις διαχρονικές αρχές και αξίες μας, προσδοκά να χαράξει μια νέα πορεία, συμβατή με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας.

Προσδιορίζουμε ξανά, με όρους διαχρονικής συνέχειας και προοπτικής, ποιοι είμαστε, ποιους εκπροσωπούμε και τι εκφράζουμε κοινωνικά, πολιτικά, ιδεολογικά και προγραμματικά.

Προχωράμε λοιπόν στην ανασυγκρότηση του ιστορικού πολυσυλλεκτικού μας χώρου.

Με ανοιχτές διαδικασίες, που ενισχύουν τη συμμετοχή.

Με διάλογο και συνεχή επαφή με την κοινωνία.

Αξιοποιώντας την  σύγχρονη τεχνολογία αλλά και τις παραδοσιακές μεθόδους οργάνωσης, παίρνουμε ξανά την παράταξη στα χέρια μας δημιουργώντας  ένα κίνημα από κάτω προς τα πάνω .

Θέτουμε λοιπόν τη σχέση κομματικής ηγεσίας και μελών σε νέα βάση κατά τα σύγχρονα πρότυπα.

Κι ας μη ξεχνάμε πως ο δρόμος για την ανανέωση, την ενότητα και την πολιτική αυτονομία είναι ο δρόμος της αυτοοργάνωσης .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό