ΑΠΑΛΛΑΓΗ από ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΦΩΤΙΣΜΟΥ για ΑΤΟΜΑ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ και ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ από ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ και ΦΩΤΙΣΜΟΥ για ΑΤΟΜΑ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ και ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ.

Κατόπιν επικοινωνίας με τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Πολιτειάδη Δημήτριο με το Σωματείο Α.με.Α Π.Ε. Ροδόπης σας ενημερώνουμε ότι με βάση τον νόμο  2463/2006Α2002,  Άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% και με μέγιστο ετήσιο εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ απαλλάσσονται ολοκληρωτικά από τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Κομοτηνής.

Για την απαλλαγή  απαραίτητη  είναι η συμπλήρωση του συνημμένου έγγραφου και η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών  είτε στο Δήμο , είτε στο Σωματείο Α.με.Α Π.Ε Ροδόπης  και παράδοση στον κ. Δημήτρη Μάγκα Προϊστάμενο Οικονομικών του Δήμου Κομοτηνής.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό