Από την Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής εργασίες στο 4ο Μειονοτικό Σχολείο

Από την Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής εργασίες στο 4ο Μειονοτικό Σχολείο

Ολοκληρώθηκαν από την Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής οι εργασίες τοποθέτησης ατσάλινων κιγκλιδωμάτων στο προαύλιο χώρο του 4ου Μειονοτικού Σχολείου καθώς επίσης και εργασίες μικροεπισκευών – ελαιοχρωματισμού εσωτερικώς και εξωτερικώς του σχολείου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό