Αποκατάσταση αναχώματος δυτικής όχθης ποταμού Νέστου

Αποκατάσταση αναχώματος δυτικής όχθης ποταμού Νέστου

Σε αντιμετώπιση των ρηγμάτων που προκλήθηκαν στο ανάχωμα της δυτικής όχθης του ποταμού Νέστου, συνέπεια των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν τη χειμερινή περίοδο και τον συνακόλουθο κίνδυνο πρόκλησης πλημμυρικών φαινομένων στην ευρύτερη περιοχή, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας υπό τον συντονισμό του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Αλεξίου Πολίτη προσωπικά, ενεργοποιήθηκαν άμεσα και αφού προχώρησαν στην εκτίμηση του φαινόμενου, αποκατέστησαν την ζημία με την εναπόθεση μεγάλου όγκου αργιλικού υλικού και την επαναδιαμόρφωση του προστατευτικού αναχώματος.

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, το έργο ολοκληρώθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ ταυτόχρονα έγιναν και εγγειοβελτιωτικές παρεμβάσεις στο αγροτικό οδικό δίκτυο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα το επόμενο χρονικό διάστημα που θα είχαν αρνητικές συνέπειες στις καλλιέργειες αλλά και τις διάφορες εγκαταστάσεις της περιοχής. Οι υπηρεσίες της ΠΕ Καβάλας και ο Αντιπεριφερειάρχης, θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση στον ποταμό Νέστο, ώστε να παρέμβουν άμεσα και αποτελεσματικά όπου και όποτε απαιτηθεί.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό