Αποζημίωση έως 4.000 ευρώ σε κτηνοτρόφους με αίτηση στο arogi.gov

Αποζημίωση έως 4.000 ευρώ σε κτηνοτρόφους με αίτηση στο arogi.gov

Τα ποσά της ενίσχυσης μέσω του μηχανισμού της Κρατικής Αρωγής σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και παραγωγούς της φυτικής αρωγής καθορίζονται στα ΦΕΚ που δημοσιεύθηκαν την Τρίτη 10 Οκτωβρίου, με τα οποία παρατείνεται παράλληλα και η προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτημάτων στην πλατφόρμα του arogi.gov έως τις 31 του μήνα

Όπως διευκρινίζεται στο εν λόγω ΦΕΚ, tο ύψος της ενίσχυσης για επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς, εξαιρουμένων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων αλλά συμπεριλαμβανομένων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, καθορίζεται ως εξής:

α) στο ποσό των 4.000 ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί πολύ σοβαρές υλικές ζημιές ή

β) στο ποσό των 2.000 ευρώ, ανά επιχείρηση ή φορέα, του οποίου τα στοιχεία ενεργητικού έχουν υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.

Το ύψος της ενίσχυσης για αγροτικές εκμεταλλεύσεις, εξαιρουμένων των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, καθορίζεται στο ποσό των 2.000 ευρώ, ανά αγροτική εκμετάλλευση.

Κάθε επιχείρηση/μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέας ή αγροτική εκμετάλλευση (μοναδικό ΑΦΜ) δύναται να αιτηθεί μόνον ένα εκ των ανωτέρω ποσών ενίσχυσης.»

Για την καταβολή της ενίσχυσης διασταυρώνονται τα στοιχεία των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr» με τις αιτήσεις που υποβάλλονται στην οικεία Περιφέρεια για την καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών από τις επιτροπές κρατικής αρωγής. Ειδικά για τους κτηνοτρόφους και τις λοιπές αγροτικές εκμεταλλεύσεις τα στοιχεία των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στη διαδικτυακή πύλη «arogi.gov.gr» δύναται να διασταυρώνονται με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στον ΕΛΓΑ για ζημιές σε πάγιο κεφάλαιο και εξοπλισμό.

Για το σκοπό αυτό αποστέλλονται στη Διεύθυνση Κρα- τικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:

α) από την Περιφέρεια αναλυτικές καταστάσεις των επιχειρήσεων και φορέων που έχουν υποβάλει αίτηση στην Περιφέρεια και βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές, στην οποία περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον η επωνυ- μία, το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο σε περίπτωση

ατομικών επιχειρήσεων, το ΑΦΜ και η διεύθυνση δραστηριότητας κάθε επιχείρησης ή

β) από τον ΕΛΓΑ αναλυτικές καταστάσεις των κτηνο- τρόφων και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που έχουν υποβάλει αίτηση στον ΕΛΓΑ και βρίσκονται στις πληγεί- σες περιοχές, στην οποία περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον το ονοματεπώνυμο, το ΑΦΜ και η Περιφερειακή Ενότητα στην οποία δραστηριοποιούνται.»

Ολόκληρο το ΦΕΚ είναι διαθέσιμο εδώ

Πηγή: agronews.gr

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό