«Appodixi»: Στο «κυνήγι» της φοροδιαφυγής μπήκαν ήδη 20.000 καταναλωτές

«Appodixi»: Στο «κυνήγι» της φοροδιαφυγής μπήκαν ήδη 20.000 καταναλωτές

Μεγάλη ανταπόκριση από τους πολίτες, φαίνεται να βρίσκει η νέα εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, «Appodixi», η οποία τέθηκε εντός της εβδομάδας σε λειτουργία, φέρνοντας τα πρώτα απτά αποτελέσματα στη «μάχη» κατά της φοροδιαφυγής.

Την εφαρμογή έχουν ήδη «κατεβάσει» από το App Store ή το Google Play Store- περισσότεροι από 20.000 καταναλωτές, και μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες εντοπίστηκαν περισσότερες από 2.000 «ύποπτες» αποδείξεις, οι οποίες χρήζουν περαιτέρω ελέγχου.

Στο «κυνήγι» των πλαστών αποδείξεων- που μόλις άρχισε με έπαθλο που θα φθάνει έως και τις 2.000 ευρώ (αναμένεται η νομοθετική διάταξη)- η πλειονότητα (1.150) αφορούσε σε ανώνυμες καταγγελίες και οι 850 σε επώνυμες.

Οι επώνυμες καταγγελίες, εφόσον οδηγήσουν σε αποκάλυψη φοροδιαφυγής, οδηγούν σε μπόνους- ανάλογα και με το ποσό της απόδειξης- έως και τις 2.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, με τη νέα ψηφιακή εφαρμογή, ενδυναμώνεται η άσκηση του δικαιώματος του πολίτη να ελέγχει τη νομιμότητα των πληρωμών που κάνει στις συναλλαγές του, για κάθε αγαθό ή υπηρεσία που αγοράζει. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για τους πολίτες στα ηλεκτρονικά καταστήματα Google Play Store (για κινητά με λογισμικό Android) και ΑppStore (για κινητά με λογισμικό IOS, δηλαδή της Apple).

Οι καταναλωτές αφού κατεβάσουν την εφαρμογή, με το κινητό τους σκανάρουν το QR Code των αποδείξεων που έχουν λάβει για οποιαδήποτε συναλλαγή τους.

Ανάλογα με το εάν η απόδειξη είναι γνήσια ή «μαϊμού» και ανάλογα με το εάν τα στοιχεία έχουν διαβιβαστεί ή όχι στην ΑΑΔΕ όπως υπάρχει η σχετική υποχρέωση -με πρόστιμα και λουκέτα στην αντίθετη περίπτωση από την 31η Οκτωβρίου-, η εφαρμογή παράγει τα εξής μηνύματα:

-Η απόδειξη έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση αυτή, εμφανίζονται τα στοιχεία της απόδειξης (αριθμός ταμειακής, ΑΦΜ επιχείρησης, αριθμός απόδειξης, ημερομηνία και ώρα έκδοσης της συναλλαγής, αξία συναλλαγής ΦΠΑ και στις συναλλαγές με πρατήρια καυσίμων, την ποσότητα και το είδος του καυσίμου). Στην περίπτωση αυτή, ελέγχεται εάν τα στοιχεία που εμφανίζονται στην εφαρμογή είναι τα ίδια με αυτά που εμφανίζονται στην απόδειξη. Εάν δηλαδή η αξία που αναγράφεται στην απόδειξη είναι ίδια με την αξία που έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Εάν υπάρχει διαφορά, αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα έχει γίνει επέμβαση στον φορολογικό μηχανισμό της επιχείρησης, ώστε άλλο ποσό να εμφανίζει στην απόδειξη στον πελάτη και άλλο, μικρότερο, ποσό να διαβιβάζει στην ΑΑΔΕ.

-Η ταμειακή είναι δηλωμένη, αλλά η απόδειξη δεν έχει ακόμα διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση αυτή, αναφέρεται η ημερομηνία και ώρα πέραν της οποίας η απόδειξη θα έπρεπε να έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Εάν η απόδειξη έχει εκδοθεί πριν από το χρονικό σημείο αυτό, υποδεικνύεται η αναφορά για μη διαβίβαση της απόδειξης.

-Ο κωδικός QR δεν μπορεί να διαβαστεί, η ταμειακή δεν είναι δηλωμένη ή δεν είναι ενεργή. Στην περίπτωση αυτή υποδεικνύεται η υποβολή αναφοράς στην εφαρμογή.

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει να αναφέρει την απόδειξη, καλείται:

*Να τραβήξει φωτογραφία της απόδειξης.

*Να εισαγάγει τον λόγο αναφοράς, υπό μορφή πεδίου Λίστας Επιλογών (με δυνατότητα επιλογής μιας τιμής).

*Να προσθέσει όποιες παρατηρήσεις θέλει, και

*Να επιλέξει αν θα πραγματοποιήσει ανώνυμη ή επώνυμη καταγγελία.

Προθεσμία και πρόστιμα

Με βάση διάταξη πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών που ψηφίστηκε αυτή την εβδομάδα από τη Βουλή, η τελική προθεσμία για την υποχρεωτική διαβίβαση των στοιχείων των ταμειακών μηχανισμών στην ψηφιακή πλατφόρμα «myDATA» της ΑΑΔΕ, είναι η 31η Οκτωβρίου.

Σε όσους δεν διαβιβάζουν τα στοιχεία των συναλλαγών θα επιβάλλονται πρόστιμα:

-Σε περίπτωση διαπίστωσης μη διαβίβασης των δεδομένων, δηλαδή, των συνόψεων εκδοθέντων παραστατικών εσόδων λιανικής, που διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα “myDATA” μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ επιβάλλεται στην υπόχρεη οντότητα:

α) Σε περίπτωση πράξεων που επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., (πρόστιμο ύψους ίσου με το 50%) επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 500 ευρώ, αν η οντότητα είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

β) Σε περίπτωση πράξεων που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 1.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου. Επίσης προβλέπεται η αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης από 48 έως 96 ώρες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό