Αροτραία, δέντρα και βοσκοτόπια καθορίζουν την αξία των δικαιωμάτων στη νέα προγραμματική περίοδο

Αροτραία, δέντρα και βοσκοτόπια καθορίζουν την αξία των δικαιωμάτων στη νέα προγραμματική περίοδο

Την αλλαγή στην κατανοµή των διαθέσιµων πόρων της βασικής ενίσχυσης ανά αγρονοµική περιφέρεια µε βάση τέσσερις εκδοχές, εξετάζει το ΥΠΑΑΤ, γεγονός που θα επηρεάσει άµεσα το τελικό ύψος του τσεκ και τα δικαιώµατα για τη νέα περίοδο

 

Έως σήµερα τα περισσότερα χρήµατα λαµβάνουν οι αροτραίες καλλιέργειες, ακολουθούν οι δενδρώδεις και τέλος οι βοσκότοποι, και οι αρχές ζήτησαν τη γνώµη των συµµετεχόντων κατά τη διαβούλευση της ΚΑΠ στις αρχές ∆εκεµβρίου αν πρέπει αυτό να αλλάξει από το 2023 και µετά. Συγκεκριµένα, η κατανοµή των διαθέσιµων πόρων της βασικής ενίσχυσης στις τρεις αγρονοµικές περιφέρειες προτείνεται είτε:

  • Να παραµείνει όπως µέχρι σήµερα: Βοσκότοποι 25% (11 ευρώ το στρέµµα), Αρόσιµες Εκτάσεις 47% (23 ευρώ το στρέµµα), Μόνιµες Καλλιέργειες 28% (28 ευρώ το στρέµµα).
  • Να αλλάξει σε: Βοσκότοποι 30% (13 ευρώ το στρέµµα), Αρόσιµες Εκτάσεις 45% (22 ευρώ το στρέµµα), Μόνιµες Καλλιέργειες 25% (25 ευρώ το στρέµµα).
  • Να αλλάξει σε: Βοσκότοποι 25% (11 ευρώ το στρέµµα), Αρόσιµες Εκτάσεις 55% (27 ευρώ το στρέµµα), Μόνιµες Καλλιέργειες 20% (20 ευρώ το στρέµµα).
  • Να αλλάξει σε: Βοσκότοποι 20% (9 ευρώ το στρέµµα), Αρόσιµες Εκτάσεις 45% (22 ευρώ το στρέµµα), Μόνιµες Καλλιέργειες 35% (36 ευρώ το στρέµµα).

Τα παραπάνω στρεµµατικά ποσά υπολογίστηκαν µε την παραδοχή ότι ο προϋπολογισµός της βασικής ενίσχυσης θα οριστεί στα 878.620.000 ευρώ, ποσό το οποίο ανακοινώθηκε αρµοδίως από τον γενικό γραµµατέα του ΥΠΑΑΤ, Κωνσταντίνο Μπαγινέτα κατά την παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου στην Επιτροπή Εµπορίου στη Βουλή. Παράλληλα πρέπει να τεθεί στα υπόψιν ότι στα 878 εκατ. περιλαµβάνεται και ποσοστό που αφορά το Εθνικό Απόθεµα (την τρέχουσα περίοδο είναι 3%).

Σηµειώνεται ότι το να αυξηθεί η κατανοµή προς τα βοσκοτόπια έχει µία λογική καθώς στο σύστηµα αναµένεται να ενταχθούν περί τα 7 εκατ. επιπλέον επιλέξιµα στρέµµατα έως το τέλος της προγραµµατικής περιόδου.  Σηµειώνεται επίσης πως αλλαγές στο στρατηγικό σχέδιο της χώρας µετά την υποβολή του θα µπορούν να γίνονται δεκτές και εντός του 2022, απλά θα ενσωµατωθούν αργότερα, οπότε ακόµα υπάρχει χρόνος για να περάσουν τροποποιήσεις στο προσχέδιο που θα αποσταλεί στην ΕΕ τέλη του µήνα.

Πάντως αναµένονται αρκετές διορθώσεις στο στρατηγικό σχέδιο µετά την υποβολή του, µετά από τις παρατηρήσεις που θα κάνει η ΕΕ. Υπάρχουν εδώ και άλλα ζητήµατα για τη βασική ενίσχυση τα οποία δεν τέθηκαν ακόµα σε διαβούλευση, όπως είναι για παράδειγµα το τι θα γίνει µε τις µεταβιβάσεις των δικαιωµάτων (ποσοστό παρακράτησης), ποια θα είναι η µορφή του Εθνικού Αποθέµατος (αν τελικά θα χωριστεί στα τρία ανά αγρονοµική περιφέρεια όπως έχουν προτείνει οι σύµβουλοι του ΥΠΑΑΤ για τη νέα ΚΑΠ) και επιπλέον διευκρινίσεις για τον ορισµό του ενεργού αγρότη. Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό καθώς θα πρέπει όσοι δεν είναι ενεργοί να πουλήσουν ή να µισθώσουν τα δικαιώµατά τους σύντοµα ξεκινώντας ίσως ακόµα και µέσα στο 2022.

Μένουν ίδιες οι συνδεδεμένες με επιπλέον Συν 35 εκατ. για κτηνοτροφία

Με τη λίστα των συνδεδεµένων ενισχύσεων όπως ισχύει και

την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο, µε επιπλέον 35 εκατ. ευρώ στα κτηνοτροφικά προϊόντα και τις ζωοτροφές, αποφάσισε να διαµορφώσει

το στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ το ΥΠΑΑΤ και επισήµως. Όπως τονίστηκε κατά την παρουσίαση του στρατηγικού σχεδίου στην Επιτροπή Εµπορίου της Βουλής την περασµένη Τετάρτη, οι συνδεδεµένες ενισχύσεις παραµένουν 18 (+1 το βαµβάκι) µε τον συνολικό προϋπολογισµό να διαµορφώνεται στα 200 εκατ. ευρώ ετησίως. Από την πρόταση των συµβούλων της νέας ΚΑΠ τελικά µένει µόνο ο διαχωρισµός της συνδεδεµένης των βοοειδών σε τρία µέρη.

 

Αναλυτικά, οι συνδεδεµένες στη νέα περίοδο προτάθηκε να έχουν ως εξής:

Ρύζι, σκληρό σιτάρι, βιοµηχανική ντοµάτα, πορτοκάλια προς χυµοποίηση, βρώσιµα όσπρια, κτηνοτροφικά ψυχανθή, σπόροι σποράς, σπαράγγια, ζαχαρότευτλα, ροδάκινα συμπύρηνα, σταφίδα, καρποί με κέλυφος, μήλα, κρόκος Κοζάνης, μηδική, αιγοπρόβειο, βόειο (3 κατηγορίες), ειδικά δικαιώματα κτηνοτρόφων και σηροτροφεία. Από κει και πέρα είναι θέμα της ΕΕ να αποφασίσει ποιες από τις παραπάνω συνδεδεμένες θα εγκρίνει.

 

Με 28 εκατ. ευρώ η Συµπληρωµατική Ενίσχυση νεαρών που θα ισχύσει για τους κάτω των 40

Στα 28 εκατ. ευρώ ετησίως ορίστηκε η Συµπληρωµατική Ενίσχυση Νεαρών Αγροτών, σύµφωνα µε το τελικό προσχέδιο του ελληνικού στρατηγικού σχεδίου. Την ενίσχυση αυτή λαµβάνουν για µία 5ετία από την πρώτη τους εγκατάσταση καταρτισµένοι νέοι αγρότες έως 40 ετών. Το πώς τώρα θα δίνεται η συγκεκριµένη ενίσχυση δεν έχει αποσαφηνιστεί. Ο ένας τρόπος είναι εφάπαξ καταβολή οριζόντια ανά δικαιούχο και ο άλλος να υπολογίζεται το πριµ ανά στρέµµα.

 

Ελάχιστο όριο τα 4 στρέµµατα για την καταβολή της ενιαίας ενίσχυσης την ερχόµενη περίοδο

Στα πλαίσια της νέα ΚΑΠ βασική ενίσχυση θα λαµβάνουν στην Ελλάδα µόνο εκµεταλλεύσεις 4 στρεµµάτων και άνω. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να τεθεί και ένα ελάχιστο ποσό που θα πρέπει να λαµβάνει ο δικαιούχος (την τρέχουσα περίοδο είναι 250 ευρώ) ώστε να µπορεί να πληρώνεται το τσεκ. Παράλληλα θα πρέπει να τεθεί και ένα µέγιστο ποσό ανά στρέµµα το οποίο θα µπορεί να λαµβάνει ο δικαιούχος. ∆ικαιώµατα βασικής ενίσχυσης θα µπορούν να ενεργοποιήσουν µόνο οι ενεργοί αγρότες.

AgroNews/Γ. Κοντονής

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό