«Ατόπημα της ΕΛΣΤΑΤ κατά την απογραφή πληθυσμού»

«Ατόπημα της ΕΛΣΤΑΤ κατά την απογραφή πληθυσμού»

#ΑΤΟΠΗΜΑ_ΣΤΟ_ΔΕΛΤΙΟ_ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Απουσία από το ερωτηματολόγιο της Απογραφής του 2021 των ζητημάτων που σχετίζονται με την #Αναπηρία.

Όπως αναφέρεται στην #παράγραφο 3 του άρθρου 68 του ν.4488/2017, υποχρέωση της #Ελληνικής #Στατιστικής #Αρχής και των υπηρεσιών και φορέων που περιλαμβάνονται στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα είναι να αναπτύσσουν, να παράγουν και να διαδίδουν σύμφωνα με τις αρχές του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και την κείμενη νομοθεσία #επίσημες #στατιστικές σχετικά με τα #ΑμεΑ, καθώς και με τα #εμπόδια που αυτά αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των #δικαιωμάτων τους.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό