Χαρίτου: «Αρνείται ο ΥπΑΑΤ να αποκαταστήσει την αδικία  σε βάρος των νέων αγροτών που διεκδικούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Χαρίτου: «Αρνείται ο ΥπΑΑΤ να αποκαταστήσει την αδικία σε βάρος των νέων αγροτών που διεκδικούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»

Ο βουλευτής Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρης Χαρίτου με ερώτηση που κατέθεσε στις 8/12/2021 ζητούσε από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να αποκαταστήσει την αδικία που προκλήθηκε σε βάρος των νέων αγροτών, της ανάκλησης δηλαδή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέρος των δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης, που τους παραχωρήθηκαν το 2020 από το Εθνικό Απόθεμα.

Από την απάντηση που έδωσε ο υπουργός προκύπτει ότι τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης στήριξης, δήθεν, των νέων αγροτών, δημιουργίας βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω και της ηλικιακής ανανέωσης και αύξησης της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα, δεν έχουν καμία απολύτως αξία. Αποδεικνύεται ότι το ενδιαφέρον της για τους νέους αγρότες είναι υποκριτικό.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

Θέμα: «Ανάκληση δικαιωμάτων σε νεοεισερχόμενους αγρότες από τη βασική ενίσχυση του Εθνικού Αποθέματος έτους 2020» 

Με την αριθμ.1180/294523/22.10.2021 Υπουργική Απόφαση  (ΦΕΚ Β΄ 4941) με την οποία τροποποιείτε προηγούμενη υπουργική απόφαση την υπ’ αριθ. 1930/81861/22.7.2015 σχετικά με την χορήγηση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα, επιχειρείτε να διορθώσετε περιπτώσεις καταστρατήγησης της κατανομής του εθνικού αποθέματος του 2020.Συγκεκριμένα περιπτώσεις όπου είτε οι δικαιούχοι δημιούργησαν τεχνητές συνθήκες ή υπέβαλαν ψευδή στοιχεία, είτε ενήργησαν καταχρηστικώς με σκοπό να αποκομίσουν οικονομικό όφελος από την εκμίσθωση ή μεταβίβαση των δικαιωμάτων, καθώς κ.ά..

Όμως, με τη νέα υπουργική απόφαση ακυρώνετε πράξεις μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης αποθέματος έτους 2020 νομότυπες οι οποίες ολοκληρώθηκαν και πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με την εγκύκλιο αριθ. Πρωτ. 30797/20-05-20201 του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικής με τη διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έτους 2021.Στην εν λόγω εγκύκλιο δεν υπήρξε καμία διάταξη περί μη δυνατότητας μεταβίβασης των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης αποθέματος του 2020.

Πιο συγκεκριμένα, με τη νέα υπουργική απόφαση αδικείτε την κατηγορία των νεοεισερχόμενων αγροτών, οι οποίοι μεταβίβασαν μέρος των δικαιωμάτων σε συγγενείς α’ βαθμού προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» (υπο-μέτρο 6.1). Οι εν λόγω νέοι γεωργοί προκειμένου να λάβουν τη μεγαλύτερη δυνατή βαθμολογία-αφού στα κριτήρια ήταν το ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη– ώστε να είναι τελικά επιλέξιμοι στο πρόγραμμα, μεταβίβασαν μέρος των δικαιωμάτων που έλαβαν από το Εθνικό Απόθεμα του 2020 σε συγγενείς α’ βαθμού που ασκούν τη γεωργική δραστηριότητα, με την προοπτική να τα επανακτήσουν. Άλλωστε ο στόχος του προγράμματος των νέων αγροτών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας βιώσιμων  γεωργικών εκμεταλλεύσεων και επομένως οι νεοεισερχόμενοι αγρότες θα πρέπει να τύχουν της στήριξης του ΥπΑΑΤ.

Είναι φανερό ότι στις ενέργειες αυτής της κατηγορίας των νέων αγροτών ούτε δόλος υπάρχει, ούτε η πράξη μπορεί να χαρακτηριστεί ως καταχρηστική όπου η μεταβίβαση έγινε σε συγγενή α’ βαθμού, αφού ο σκοπός ήταν η διευκόλυνση για την ένταξή τους στο πρόγραμμα νέων αγροτών. Παρόλα αυτά ο ΟΠΕΚΕΠΕ με νέα εγκύκλιό του στις  23.11.2021 προχώρησε στην ακύρωση των δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα του 2020, που είχε χορηγήσει στη συγκεκριμένη κατηγορία των νέων αγροτών.

 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Αν είναι στις προθέσεις του να διορθώσει αυτήν την αδικία εξαιρώντας από την υπουργική απόφαση αυτήν τη συγκεκριμένη κατηγορία των νέων αγροτών;

Απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Δημήτρη Χαρίτου

Με ερώτηση που κατέθεσα στις 08/12/2021 ζητούσα από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να αποκαταστήσει την αδικία που προκλήθηκε σε βάρος των νέων αγροτών, της ανάκλησης δηλαδή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέρος των δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης, που τους παραχωρήθηκαν το 2020 από το Εθνικό Απόθεμα.

Στην απάντησή του ο υπουργός αδυνατεί να αναγνωρίσει ότι οι νέοι αγρότες μεταβίβασαν προσωρινά, μέρος αυτών των δικαιωμάτων σε συγγενικά πρόσωπα α’ βαθμού, όχι από δόλο αλλά από ανάγκη, προκειμένου να διεκδικήσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», που μάλιστα προκηρύχθηκε μετά την παραχώρηση σε αυτούς των εν λόγω δικαιωμάτων.

Η ευθύνη δεν είναι στους νέους αγρότες, επειδή με νομότυπες πράξεις βάση σχετικής εγκυκλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ (30797/20-05-2021), μεταβίβασαν μέρους των δικαιωμάτων τους. Ή επειδή διεκδίκησαν επίσης νόμιμα την ένταξη τους στο πρόγραμμα νέων αγροτών. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στις αλλοπρόσαλλες και αντιφατικές αποφάσεις του ΥπΑΑΤ, σύμφωνα με τις οποίες ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρεί σήμερα στην ανάκληση  δικαιωμάτων, τιμωρώντας με αυτό τον τρόπο τους νέους αγρότες.

Τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης στήριξης, δήθεν, των νέων αγροτών, δημιουργίας βιώσιμων γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω και της ηλικιακής ανανέωσης και αύξησης της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενούς τομέα, δεν έχουν καμία απολύτως αξία. Αποδεικνύεται ότι το ενδιαφέρον της για τους νέους αγρότες είναι υποκριτικό.

Απάντηση υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Απάντηση OPEKEPE

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Μοιραστείτε τό